Case/fi

From Free Pascal wiki
Jump to: navigation, search

Deutsch (de) | English (en) | Español (es) | Suomi (fi) | Français (fr)

Case aloittaa case-lauseen. Case-lauseessa verrataan muuttujan arvoa esitettyihin vakiona pysyviin arvoihin. Näitä vakiona pysyviä arvoja voi olla yksittäinen vakio, tietty vakioalue tai pilkulla erotettu joukko vakioita. Tietyn valinnan jälkeen suoretettavat lauseen on erotettu kaksoispisteellä.

Case-lause sisältää varatut sanat Of ja End sekä joskus myös Else.


 case place of
  1: ShowMessage('Kultamitali');
  2: ShowMessage('Hopeamitali');
  3: ShowMessage('Pronssimitali'); 
  else ShowMessage('Parempi onni ensi kerralla'); 
 end;

WhatIsChar

 function WhatIsChar( c:char ):string;
 var
  s : string;
 begin
  s := '';
  case c of
   '0' .. '9' : s := 'Numero (0-9)';
   'a' .. 'z' : s := 'Pieni kirjain (a-z)';
   'A' .. 'Z' : s := 'Iso kirjain (A-Z)';
   '+' , '-' : s := 'Etumerkki (+ or -)';
  end;
  result := s;
 end;

Vaihteleva tietue

Case-sanaa käytetään myös vaihtelevassa tietueessa.

 type
 
  ScaleKelvin = 223 .. 323;
  ScaleCelsius = -50 .. 50;
 
  TemperatureScale  = ( celcius, kelvin ) ;
  Temperature  =  record
  case scale  :  TemperatureScale  of
   celcius : (celcius_value : ScaleCelsius);
   kelvin : (kelvin_value : ScaleKelvin);
  end;

Lisätietoja

Personal tools