Components and Code examples/sk

From Free Pascal wiki
Jump to: navigation, search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) Bahasa Indonesia (id) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

Táto stránka má slúžiť na udržovanie ukážok fungujúceho Lazarovského kódu, a to buď na tejto wiki, alebo inde na webe. Ukážky vrámci tejto wiki sú / budú preložené do slovenčiny. Väčšina odkazov mimo wiki smeruje na anglické stránky.

Príklady dialogóvých okien - užitočné dialógové okná, ktorých komponenty sa nenachádzajú na Palete Komponentov

Používame TOpenDialog - Ako používať dialógové okno FileOpen (Otvoriť súbor)

Používame TSaveDialog - Ako používať dialógové okno FileSave (Uložiť súbor)

A veľa ďalšieho: Komponenty a ukážky zdrojového kódu (en)