Misc tab/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Komponenttipaletin Misc tab-välilehdessä on Lazarus-komponenttikirjaston eri (jotka eivät kuulu muihin) komponentit


Component Palette Misc.png

Kuvake Komponentti Kuvaus Online Docs
tcolorbutton.png TColorButton Värin valintapainike Link
tspinedit.png TSpinEdit TEdit-kontrolliin pohjautuva yksinkertainen kokonaisluvun nuolipainikkeilla lisääminen/pienentäminen Link
tfloatspinedit.png TFloatSpinEdit TEdit-kontrolliin pohjautuva yksinkertainen desimaaliluvun nuolipainikkeilla lisääminen/pienentäminen Link
tarrow.png TArrow komponentti, jossa on graafinen nuolenpään kuva, joka osoittaa johonkin neljästä x/y-suunnasta Link
tcalendar.png TCalendar näyttää kuukauden kalenterin Link
teditbutton.png TEditButton TEdit-kontrolli integroidulla painikkeella Link
tfilenameedit.png TFileNameEdit erikoistunut TEdit-kontrolli tiedostonimen syöttämiseksi Link
tdirectoryedit.png TDirectoryEdit erikoistunut TEdit-kontrolli kansion(hakemiston) nimen syöttämiseksi Link
tdateedit.png TDateEdit erikoistunut TEdit-kontrolli jossa on integroitu painike, joka ilmestyy kuukauden kalenteriin päivämäärän valintaan Link
ttimeedit.png TTimeEdit erikoistunut TEdit-kontrolli integroidulla painikkeella, joka näyttää ikkunan ajanvalintaan Link
tcalcedit.png TCalcEdit erikoistunut TEdit-kontrolli jossa on integroitu painike, josta ilmestyy taskulaskin Link
tfilelistbox.png TFileListBox erikoistunut TListBox-kontrolli joka näyttää hakemistossa olevien tiedostojen nimet Link
tfiltercombobox.png TFilterComboBox erikoistunut TComboBox-kontrolli suodattimen valitsemiseksi TFileListBoxissa näytetyille tiedostoille Link
tcomboboxex.png TComboBoxEx laajennettu TComboBox-kontrollin tuki joka näyttää kuvakkeet yhdessä tekstin kanssa Link
tcheckcombobox.png TCheckComboBox laajennettu TComboBox-kontrolli jossa jokainen kohde voidaan valita/poistaa valitsemalla TCheckBox Link
tbuttonpanel.png TButtonPanel Paneeli, joka sisältää joukon usein käytettyjä painikkeita, kuten "OK", "Peruuta" jne. Link
tshelltreeview.png TShellTreeView erikoistunut TTreeView, joka näyttää tiedostojärjestelmän hakemistojen hierarkkisen rakenteen Link
tshelllistview.png TShellListView erikoistunut TListView, joka näyttää hakemistossa olevat tiedostot ja niiden ominaisuudet Link
txmlpropstorage.png TXMLPropStorage tallentaa/noutaa lomakkeen tai muiden konrollien valitut ominaisuudet XML-tiedostosta Link
tinipropstorage.png TINIPropStorage tallentaa/noutaa valitun lomakkeen tai muiden konrollien ominaisuudet ini-tiedostosta Link
tjsonpropstorage.png TJSONPropStorage tallentaa/noutaa lomakkeen tai muiden konrollien valitut ominaisuudet JSON-tiedostosta Link
tidedialoglayoutstorage.png TIDEDialogLayoutStorage
Component Palette
Standard - Additional - Common Controls - Dialogs - Data Controls - Data Access - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro