&/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 17:15, 6 August 2022 by Kai Burghardt (talk | contribs) (resolve Category: Pages using deprecated enclose attributes)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) português (pt) русский (ru)

&ASCII:ssa merkkikoodi jonka arvo on desimaalisena 38 (tai $26) määritellään olevan & (lausutaan "et").
Pascal

Oktaalijärjestelmä

Pascalissa & merkitsee oktaalilukua.

 1program messageNo(input, output, stderr);
 2
 3uses
 4	baseUnix;
 5
 6begin
 7	// withdraw group write access to current terminal
 8	// equivalent to invoking: mesg n
 9	fpChmod('/dev/stdin', &0600);
10end.

Oktaalijärjestelmässä vain merkit välitä 0 ja 7 ovat sallittuja.

Ohjeellisena huomautuksena että käytännön ohjelmissa edellä oleva esimerkissä olisi parempi kirjoittaa:

fpChmod('/dev/stdin', S_IRUSR or S_IWUSR);

koska se on merkityksellisempää kuin raaka lukuarvo. Pascal on korkean tason kieli. Käytetään tätä etua. Joten kirjoitetaan, mitä tarkoitetaan, ei sitä mitä tietokone todella tekee.


Tunnistetieto

FreePascal julisti takautuvasti joitakin uusia varattuja sanoja. Jotta FPC kykenisi kääntämään vanhan koodin ajantasaisella kääntäjän versiolla, joka saattaisi epäonnistua näiden uusien varattujen sanojen takia, FPC julisti &-merkin "pakomerkiksi". Täten kääntäjä hyväksyy todellisen varatun sanan kelvolliseksi tunnistimeksi ilman koodin uudelleenlähettämistä, mutta pakenemaan, eli antamalla tunnisteen ja lähettämällä tunnisteen. Uudessa koodissa on kuitenkin oltava erilaiset tunnusnimet ilman tätä ominaisuutta.


Lazarus

Lazaruksessa &-merkkiä käytetään


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)