Difference between revisions of "Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Punctuation and Indentation/bg"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{Punctuation_and_Indentation}} <font size='5'>Пунктуация и идентация</font> {{TYNavigator|Standard_Functions|Programming_Assignment}} 1G - Punctuation an...")
 
m (bypass language bar/categorization template redirect [cf. discussion])
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Punctuation_and_Indentation}}
+
{{Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Punctuation and Indentation}}
<font size='5'>Пунктуация и идентация</font>
+
{{TYNavigator|Chapter 1/Standard Functions|Chapter 1/Programming Assignment}}
{{TYNavigator|Standard_Functions|Programming_Assignment}}
 
  
1G - Punctuation and Indentation (author: Tao Yue, state: unchanged)
+
== Пунктуация и идентация ==
 +
''(author: Tao Yue, state: unchanged)''
  
 
Тъй като Паскал игнорира края на редовете и интервалите, препинателните знаци са необходими, за да се каже на компилатора кога завършва даден оператор.  
 
Тъй като Паскал игнорира края на редовете и интервалите, препинателните знаци са необходими, за да се каже на компилатора кога завършва даден оператор.  
Line 42: Line 42:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Като цяло, отместете всеки блок навътре. Пропуснете линия между блоковете (например между блоковете const и var). Съвременните програмни среди (IDE) разбират синтаксиса на Pascal и често ще направят отместването автоматично докато пишете.   
+
Като правило, отместете всеки блок навътре. Пропуснете линия между блоковете (например между блоковете const и var). Съвременните програмни среди (IDE) разбират синтаксиса на Pascal и често ще направят отместването автоматично докато пишете.   
  
 
Правилното отместване и смислените коментари улесняват значително определянето на начина на работа на кода.  
 
Правилното отместване и смислените коментари улесняват значително определянето на начина на работа на кода.  
  
{{TYNavigator|Standard_Functions|Programming_Assignment}}
+
{{TYNavigator|Chapter 1/Standard Functions|Chapter 1/Programming Assignment}}

Latest revision as of 15:17, 20 August 2022

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Пунктуация и идентация

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Тъй като Паскал игнорира края на редовете и интервалите, препинателните знаци са необходими, за да се каже на компилатора кога завършва даден оператор.

Трябва да има точка и запетая (;) след:

 • заглавието на програмата
 • всяка дефиниция на константа
 • всяка декларация на променлива
 • дефиниция на всеки тип (ще го разгледаме по-късно)
 • почти всички изрази

Последният оператор в блок BEGIN-END, непосредствено предшестващ END, не изисква точка и запетая. Въпреки това не вреди да добавите такъв. Това ще ви спести необходимостта да добавите точка и запетая, ако се наложи да преместите израза по-нагоре.

Идентация (добавяне на интервали отляво, отместване) не се изисква от компилатора. Въпреки това е от голяма полза за програмиста, тъй като това помага да се направи програмата по-ясна. Ако пожелаете, можете да имате програма, която да изглежда така:

program Stupid; const a=5; b=385.3; var alpha,beta:real; begin 
alpha := a + b; beta:= b / a end.

Но е много по-добре ако програмата изглежда така:

program NotAsStupid;

const
 a = 5;
 b = 385.3;

var
 alpha,
 beta : real;

begin (* main *)
 alpha := a + b;
 beta := b / a;
end. (* main *)

Като правило, отместете всеки блок навътре. Пропуснете линия между блоковете (например между блоковете const и var). Съвременните програмни среди (IDE) разбират синтаксиса на Pascal и често ще направят отместването автоматично докато пишете.

Правилното отместване и смислените коментари улесняват значително определянето на начина на работа на кода.

 ◄   ▲   ►