Basic Pascal Tutorial/Chapter 2/Output/bg

From Free Pascal wiki
Revision as of 15:18, 20 August 2022 by Kai Burghardt (talk | contribs) (bypass language bar/categorization template redirect [cf. discussion])
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Изход

(author: Tao Yue, state: unchanged)

За извеждане на данни на екрана има и два оператора, единия от които сте виждали вече в заданието за програмиране в последната глава:

write (Argument_List);
writeln (Argument_List);

Операторът writeln преминава на нов ред след изписването на аргументите.

В списъка с аргументи можете да използвате низове, константи или литерали. Ако искате да изпишете апостроф в низ, използвайте два последователни апострофа.

writeln ('Output a ''quoted'' word');

Изписването на два последователни апострофа изисква да използвате четири. Използването на специална последователност за цитиране на специален символ се нарича избягване (escaping) и ви позволява да се цитирате всякакъв символ, дори ако няма клавиш за него на клавиатурата.

 ◄   ▲   ►