Difference between revisions of "Basic Pascal Tutorial/bg"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
Line 33: Line 33:
 
** [[Solution_2/bg|Решение на задачата 2]]
 
** [[Solution_2/bg|Решение на задачата 2]]
 
* [[Sequential_control/bg|3. Program Flow]]
 
* [[Sequential_control/bg|3. Program Flow]]
** [[Sequential_control/bg|Sequential control]]
+
** [[Sequential_control/bg|Последователният контрол]]
 
** [[Boolean_Expressions/bg|Boolean Expressions]]
 
** [[Boolean_Expressions/bg|Boolean Expressions]]
 
** [[IF/bg|Branching]]
 
** [[IF/bg|Branching]]

Revision as of 11:35, 22 April 2021

العربية (ar) български (bg) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Общи сведения

Tao Yue е написал отличен обзор на езика Паскал, както и учебник, и великодушно се е съгласил да публикува своя труд в настоящото Wiki при съблюдаване на следните условия:

  • Нашата публикация да бъде свързана с оригиналния урок на адрес: http://www.taoyue.com/tutorials/pascal/
  • Ясно е написано, че страниците може да са променени в сравнение с оригинала.

Моля, свържете се с автора за да получите разрешение, преди да пре-публикувате частите, написани от Tao Yue, на места, различни от тази Wiki.

Учебника може да намерите тук: Basic Pascal Tutorial by Tao Yue или в съдържанието по-долу.

Съдържание

Виж също