Difference between revisions of "Basic Pascal Tutorial/bg"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
m (Undo revision 144590 by Alpinistbg (talk))
Tag: Undo
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 19: Line 19:
 
** [[Constants/bg|Константи]]
 
** [[Constants/bg|Константи]]
 
** [[Variables_and_Data_Types/bg|Променливи и типове данни]]
 
** [[Variables_and_Data_Types/bg|Променливи и типове данни]]
** [[Assignment_and_Operations/bg|Присвоение и операции]]
+
** [[Assignment_and_Operations/bg|Присвояване и операции]]
 
** [[Standard_Functions/bg|Стандартни функции]]
 
** [[Standard_Functions/bg|Стандартни функции]]
 
** [[Punctuation_and_Indentation/bg|Пунктуация и отстъпи]]
 
** [[Punctuation_and_Indentation/bg|Пунктуация и отстъпи]]
 
** [[Programming_Assignment/bg|Задача за упражнение]]
 
** [[Programming_Assignment/bg|Задача за упражнение]]
 
** [[Solution/bg|Решение на задачата]]
 
** [[Solution/bg|Решение на задачата]]
* [[Input/bg|2. Input/Output]]
+
* [[Input/bg|2. Вход/Изход]]
** [[Input/bg]]
+
** [[Input/bg|Вход]]
** [[Output/bg]]
+
** [[Output/bg|Изход]]
** [[Formatting output/bg]]
+
** [[Formatting output/bg|Форматиране на изхода]]
** [[Files/bg]]
+
** [[Files/bg|Файлове]]
** [[EOLN_and_EOF/bg|EOLN and EOF]]
+
** [[EOLN_and_EOF/bg|EOLN и EOF]]
** [[Programming_Assignment_2/bg|Programming Assignment]]
+
** [[Programming_Assignment_2/bg|Задача за упражнение 2]]
** [[Solution_2/bg|Solution]]
+
** [[Solution_2/bg|Решение на задачата 2]]
* [[Sequential_control|3. Program Flow]]
+
* [[Sequential_control/bg|3. Program Flow]]
** [[Sequential_control|Sequential control]]
+
** [[Sequential_control/bg|Последователният контрол]]
** [[Boolean_Expressions|Boolean Expressions]]
+
** [[Boolean_Expressions/bg|Логически изрази]]
** [[IF|Branching]]
+
** [[IF/bg|Разклонение]]
*** [[IF]]
+
*** [[IF/bg|IF]]
*** [[CASE]]
+
*** [[CASE/bg|CASE]]
** [[FOR..DO|Looping]]
+
** [[FOR..DO/bg|Цикли]]
*** [[FOR..DO]]
+
*** [[FOR..DO/bg|FOR..DO]]
*** [[WHILE..DO]]
+
*** [[WHILE..DO/bg|WHILE..DO]]
*** [[REPEAT..UNTIL]]
+
*** [[REPEAT..UNTIL/bg|REPEAT..UNTIL]]
*** [[FOR..IN]]
+
*** [[FOR..IN/bg|FOR..IN]]
** [[Programming_Assignment_3|Programming Assignments: Fibonacci Sequence and Powers of Two]]
+
** [[Programming_Assignment_3/bg|Задачи за упражнение: Числа на Фибоначи и Степени на две]]
** [[Solution_3|Solutions]]
+
** [[Solution_3/bg|Решения на задачите]]
* [[Procedures|4. Subprograms]]
+
* [[Procedures/bg|4. Подпрограми]]
** [[Procedures]]
+
** [[Procedures/bg|Процедури]]
** [[Parameters]]
+
** [[Parameters/bg|Параметри]]
** [[Functions]]
+
** [[Functions/bg|Функции]]
** [[Scope]]
+
** [[Scope/bg|Обхват]]
** [[Recursion]]
+
** [[Recursion/bg|Рекурсия]]
** [[Forward_Referencing|Forward Referencing]]
+
** [[Forward_Referencing/bg|Forward Referencing]]
** [[Programming_Assignment_4|Programming Assignment: the Towers of Hanoi]]
+
** [[Programming_Assignment_4/bg|Programming Assignment: the Towers of Hanoi]]
** [[Solution_4|Solution]]
+
** [[Solution_4/bg|Solution]]
* [[Enumerated_types|5. Data types]]
+
* [[Enumerated_types/bg|5. Data types]]
** [[Enumerated_types|Enumerated types]]
+
** [[Enumerated_types/bg|Enumerated types]]
** [[Subranges]]
+
** [[Subranges/bg]]
** [[1-dimensional_arrays|1-dimensional arrays]]
+
** [[1-dimensional_arrays/bg|1-dimensional arrays]]
** [[Multidimensional_arrays|Multidimensional arrays]]
+
** [[Multidimensional_arrays/bg|Multidimensional arrays]]
** [[Records]]
+
** [[Records/bg]]
** [[Pointers]]
+
** [[Pointers/bg]]
* [[Final_words|6. Final words]]
+
* [[Final_words/bg|6. Final words]]
 
 
  
 
== Виж също ==
 
== Виж също ==

Latest revision as of 11:40, 22 April 2021

العربية (ar) български (bg) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Общи сведения

Tao Yue е написал отличен обзор на езика Паскал, както и учебник, и великодушно се е съгласил да публикува своя труд в настоящото Wiki при съблюдаване на следните условия:

  • Нашата публикация да бъде свързана с оригиналния урок на адрес: http://www.taoyue.com/tutorials/pascal/
  • Ясно е написано, че страниците може да са променени в сравнение с оригинала.

Моля, свържете се с автора за да получите разрешение, преди да пре-публикувате частите, написани от Tao Yue, на места, различни от тази Wiki.

Учебника може да намерите тук: Basic Pascal Tutorial by Tao Yue или в съдържанието по-долу.

Съдържание

Виж също