Difference between revisions of "Basic Pascal Tutorial/bg"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 33: Line 33:
 
** [[Solution_2/bg|Решение на задачата 2]]
 
** [[Solution_2/bg|Решение на задачата 2]]
 
* [[Sequential_control/bg|3. Program Flow]]
 
* [[Sequential_control/bg|3. Program Flow]]
** [[Sequential_control/bg|Sequential control]]
+
** [[Sequential_control/bg|Последователният контрол]]
** [[Boolean_Expressions/bg|Boolean Expressions]]
+
** [[Boolean_Expressions/bg|Логически изрази]]
** [[IF/bg|Branching]]
+
** [[IF/bg|Разклонение]]
*** [[IF/bg]]
+
*** [[IF/bg|IF]]
*** [[CASE/bg]]
+
*** [[CASE/bg|CASE]]
** [[FOR..DO/bg|Looping]]
+
** [[FOR..DO/bg|Цикли]]
*** [[FOR..DO/bg]]
+
*** [[FOR..DO/bg|FOR..DO]]
*** [[WHILE..DO/bg]]
+
*** [[WHILE..DO/bg|WHILE..DO]]
*** [[REPEAT..UNTIL/bg]]
+
*** [[REPEAT..UNTIL/bg|REPEAT..UNTIL]]
*** [[FOR..IN/bg]]
+
*** [[FOR..IN/bg|FOR..IN]]
** [[Programming_Assignment_3/bg|Programming Assignments: Fibonacci Sequence and Powers of Two]]
+
** [[Programming_Assignment_3/bg|Задачи за упражнение: Числа на Фибоначи и Степени на две]]
** [[Solution_3/bg|Solutions]]
+
** [[Solution_3/bg|Решения на задачите]]
* [[Procedures/bg|4. Subprograms]]
+
* [[Procedures/bg|4. Подпрограми]]
** [[Procedures/bg]]
+
** [[Procedures/bg|Процедури]]
** [[Parameters/bg]]
+
** [[Parameters/bg|Параметри]]
** [[Functions/bg]]
+
** [[Functions/bg|Функции]]
** [[Scope/bg]]
+
** [[Scope/bg|Обхват]]
** [[Recursion/bg]]
+
** [[Recursion/bg|Рекурсия]]
 
** [[Forward_Referencing/bg|Forward Referencing]]
 
** [[Forward_Referencing/bg|Forward Referencing]]
 
** [[Programming_Assignment_4/bg|Programming Assignment: the Towers of Hanoi]]
 
** [[Programming_Assignment_4/bg|Programming Assignment: the Towers of Hanoi]]

Latest revision as of 11:40, 22 April 2021

العربية (ar) български (bg) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Общи сведения

Tao Yue е написал отличен обзор на езика Паскал, както и учебник, и великодушно се е съгласил да публикува своя труд в настоящото Wiki при съблюдаване на следните условия:

  • Нашата публикация да бъде свързана с оригиналния урок на адрес: http://www.taoyue.com/tutorials/pascal/
  • Ясно е написано, че страниците може да са променени в сравнение с оригинала.

Моля, свържете се с автора за да получите разрешение, преди да пре-публикувате частите, написани от Tao Yue, на места, различни от тази Wiki.

Учебника може да намерите тук: Basic Pascal Tutorial by Tao Yue или в съдържанието по-долу.

Съдържание

Виж също