Difference between revisions of "Basic Pascal Tutorial/bg"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
Line 32: Line 32:
 
** [[Programming_Assignment_2/bg|Programming Assignment]]
 
** [[Programming_Assignment_2/bg|Programming Assignment]]
 
** [[Solution_2/bg|Solution]]
 
** [[Solution_2/bg|Solution]]
* [[Sequential_control|3. Program Flow]]
+
* [[Sequential_control/bg|3. Program Flow]]
** [[Sequential_control|Sequential control]]
+
** [[Sequential_control/bg|Sequential control]]
** [[Boolean_Expressions|Boolean Expressions]]
+
** [[Boolean_Expressions/bg|Boolean Expressions]]
** [[IF|Branching]]
+
** [[IF/bg|Branching]]
*** [[IF]]
+
*** [[IF/bg]]
*** [[CASE]]
+
*** [[CASE/bg]]
** [[FOR..DO|Looping]]
+
** [[FOR..DO/bg|Looping]]
*** [[FOR..DO]]
+
*** [[FOR..DO/bg]]
*** [[WHILE..DO]]
+
*** [[WHILE..DO/bg]]
*** [[REPEAT..UNTIL]]
+
*** [[REPEAT..UNTIL/bg]]
*** [[FOR..IN]]
+
*** [[FOR..IN/bg]]
** [[Programming_Assignment_3|Programming Assignments: Fibonacci Sequence and Powers of Two]]
+
** [[Programming_Assignment_3/bg|Programming Assignments: Fibonacci Sequence and Powers of Two]]
** [[Solution_3|Solutions]]
+
** [[Solution_3/bg|Solutions]]
* [[Procedures|4. Subprograms]]
+
* [[Procedures/bg|4. Subprograms]]
** [[Procedures]]
+
** [[Procedures/bg]]
** [[Parameters]]
+
** [[Parameters/bg]]
** [[Functions]]
+
** [[Functions/bg]]
** [[Scope]]
+
** [[Scope/bg]]
** [[Recursion]]
+
** [[Recursion/bg]]
** [[Forward_Referencing|Forward Referencing]]
+
** [[Forward_Referencing/bg|Forward Referencing]]
** [[Programming_Assignment_4|Programming Assignment: the Towers of Hanoi]]
+
** [[Programming_Assignment_4/bg|Programming Assignment: the Towers of Hanoi]]
** [[Solution_4|Solution]]
+
** [[Solution_4/bg|Solution]]
* [[Enumerated_types|5. Data types]]
+
* [[Enumerated_types/bg|5. Data types]]
** [[Enumerated_types|Enumerated types]]
+
** [[Enumerated_types/bg|Enumerated types]]
** [[Subranges]]
+
** [[Subranges/bg]]
** [[1-dimensional_arrays|1-dimensional arrays]]
+
** [[1-dimensional_arrays/bg|1-dimensional arrays]]
** [[Multidimensional_arrays|Multidimensional arrays]]
+
** [[Multidimensional_arrays/bg|Multidimensional arrays]]
** [[Records]]
+
** [[Records/bg]]
** [[Pointers]]
+
** [[Pointers/bg]]
* [[Final_words|6. Final words]]
+
* [[Final_words/bg|6. Final words]]
  
 
== Виж също ==
 
== Виж също ==

Revision as of 12:41, 21 April 2021

العربية (ar) български (bg) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Общи сведения

Tao Yue е написал отличен обзор на езика Паскал, както и учебник, и великодушно се е съгласил да публикува своя труд в настоящото Wiki при съблюдаване на следните условия:

  • Нашата публикация да бъде свързана с оригиналния урок на адрес: http://www.taoyue.com/tutorials/pascal/
  • Ясно е написано, че страниците може да са променени в сравнение с оригинала.

Моля, свържете се с автора за да получите разрешение, преди да пре-публикувате частите, написани от Tao Yue, на места, различни от тази Wiki.

Учебника може да намерите тук: Basic Pascal Tutorial by Tao Yue или в съдържанието по-долу.

Съдържание

Виж също