Break/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 07:27, 11 August 2018 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{Break}} = Break = <syntaxhighlight lang="pascal" enclose="none">Break</syntaxhighlight> rutiini tosiasiallisesti tuhoaa silmukan (loopin). Sen ensisijaisena sovel...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Break

Break rutiini tosiasiallisesti tuhoaa silmukan (loopin). Sen ensisijaisena sovelluksena on poistua silmukasta ennen suunniteltua loppua.

Break rutiinilla on erityinen merkitys silmukasta poistumisesta, voidaan kirjoittaa vain silmukoissa (loopeissa). Se ei ole varattu sana¹, joten sitä voi käyttää, tällöin siihen päästään kirjoittamalla system.break milloin tahansa.

Collatzin konjektuuri

Esimerkki: Seuraava ohjelma käsittelee Collatzin konjektuuria (Collatz problem). For-silmukka aliohjelmassa collatzIterative käyttää break:ä a) tarkistamaan lopetustilan Collatz-ongelman mukaan, b) keskeyttää ennen kuin tietotyypin rajat ylittyvät ja c) Samalla kun käytetään edelleen for -rakennetta (muuttuu automaattisesti lisäten muuttujaa määrätyn alueen sisällä).

 1program collatz(input, output, stderr);
 2
 3procedure collatzIterative(n: qword);
 4var
 5	i: qword;
 6begin
 7	for i := 0 to high(i) do
 8	begin
 9		writeLn('step ', i:20, ': ', n);
10		
11		// Collatz conjecture: sequence ends with 1
12		if (n = 1) or (n > (high(n) / 3 - 1)) then
13		begin
14			// leave loop, as next value may get out of range
15			break;
16		end;
17		
18		// n := ifThen(odd(n), 3 * n + 1, n div 2);
19		if odd(n) then
20		// n is odd
21		begin
22			n := 3 * n + 1;
23		end
24		// n is even
25		else
26		begin
27			n := n div 2;
28		end;
29	end;
30end;
31
32var
33	n: longword;
34begin
35	readLn(n);
36	
37	if n < 1 then
38	begin
39		writeLn(stderr, 'not a positive integer');
40		halt(1);
41	end;
42	
43	collatzIterative(n);
44end.

for-silmukan valitseminen yhdessä break:n kanssa on riittävä, koska Collatzin olettamus olettaa, että kuvattu toiminto lopulta päättyy 1: n, mutta ei kerro sitä varmasti. Siksi - matemaattisesti - käyttämällä ehtoa while n <> 1 do ei ota huomioon olosuhteita, että ongelma on oletus, mutta ehdottaa, että se päätetään lopulta johtaa n = 1.


Muut huomiot

Kuitenkin break:n käyttö on yleensä huonoa tyyliä, koska se "siirtyy" silmukan ehtoon. Ohjelmoijan täytyy tietää, että silmukan lohkossa jossa on break määritellään kaikki keskeytysolosuhteet.

GNU Pascal:n käsikirjan mukaan break on Borland Pascal:n laajennus, kun taas Mac Pascal:ssa se oli leave. FPC:n {$mode macpas} tietää ainoastaan break:n.

Katso myös

Lähteet

1
compare remarks in the reference manual § “The For..to/downto..do statement” and § “reserved words”