Colors/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 21:16, 24 July 2020 by Kai Burghardt (talk | contribs) (syntaxfix)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Värit

LCL:ssä TColor on vakiovärityyppi. Se on yhteensopiva Delphin TColorin kanssa. TColor voi edustaa joko RGB (3x8bit) arvoa tai järjestelmän väriä kuten clDefault. LCL voi toimia myös fpImage-järjestelmän kanssa, joka käyttää TFPColor-tyyppiä (joka on RGBA (4x16bit), ei RGB (3x8bit) kuten TColor).

Muunnokset TColor- ja RGB-arvojen välillä

käännösyksikkö (eli unit)Graphics tarjoaa seuraavat toiminnot:

function Blue(rgb: TColor): BYTE; // does not work on system color
function Green(rgb: TColor): BYTE; // does not work on system color
function Red(rgb: TColor): BYTE; // does not work on system color
function RGBToColor(R, G, B: Byte): TColor;
procedure RedGreenBlue(rgb: TColor; out Red, Green, Blue: Byte); // does not work on system color
function FPColorToTColor(const FPColor: TFPColor): TColor;
function TColorToFPColor(const c: TColor): TFPColor; // does not work on system color
function IsSysColor(AColor: TColorRef): Boolean;


TColor:n muunto merkkijonoksi ja päinvastoin

Seuraavat funktiot muuntaa merkkijonot kuten "25500", "$AA0088" tai "clNavy" TColoriksi:

 • StringToColor
 • StringToColorDef

Voit muuntaa TColorin arvon merkkijonoksi kuten "clNavy" tai "$AA0002":

 • ColorToString

Muunna TColor HTML-merkkijonoksi #rrggbb

Katso koodi kohdasta Convert color to/from HTML.

Taulukko vakioväreistä

Tarjotaan noin 20 ennalta määritettyä värivakiota, jotka ovat Delphi-yhteensopivia:

Värivakio Merkitys Heksadesimaalinen arvo käytettäväksi TColor:n kanssa Esimerkki
clBlack Black TColor($000000);
clMaroon Maroon TColor($000080);
clGreen Green TColor($008000);
clOlive Olive Green TColor($008080);
clNavy Navy Blue TColor($800000);
clPurple Purple TColor($800080);
clTeal Teal TColor($808000);
clGray Grey TColor($808080);
clSilver Silver TColor($C0C0C0);
clRed Red TColor($0000FF);
clLime Lime Green TColor($00FF00);
clYellow Yellow TColor($00FFFF);
clBlue Blue TColor($FF0000);
clFuchsia Fuchsia TColor($FF00FF);
clAqua Aqua TColor($FFFF00);
clLtGray Light Grey TColor($C0C0C0); clSilver alias
clDkGray Dark Grey TColor($808080); clGray alias
clWhite White TColor($FFFFFF);
clCream Cream TColor($F0FBFF); Lazarus 1.2 ja uudemmat
clMedGray Medium Grey TColor($A4A0A0); Lazarus 1.2 ja uudemmat
clMoneyGreen Mint Green TColor($C0DCC0); Lazarus 1.2 ja uudemmat
clSkyBlue Sky Blue TColor($F0CAA6); Lazarus 1.2 ja uudemmat

Järjestelmän värit

Esimerkki: clInfoBk, clInfoText

Järjestelmävärit ovat värivakioita, joilla on erityinen merkitys. Niiden todellinen arvo riippuu kontekstista ja teemasta. Ne eivät ole yksinkertaisia ​​värejä. Esimerkiksi clInfoBk:

Form1.Canvas.Brush.Color:=clInfoBk; // // käytä vihje-ikkunan oletustaustaväriä
Form1.Canvas.FillRect(10,10,50,50);


Vihje-ikkunassa MS Windowsissa voi olla valkoinen tausta, joten yllä oleva piirtää valkoisella. Linuxissa / gtk2: ssa se voi olla metallinen tekstuuri, joten yllä oleva kuvioi kyseisellä tekstuurilla. Jos haluat laittaa tekstiä tähän, tarvitset vastaavan värin kuin clInfoText, muuten teksti voi olla käyttäjän kannalta lukukelvoton. Esimerkiksi:

Form1.Canvas.Brush.Color:=clInfoBk; // käytä vihje-ikkunan oletustaustaväriä
Form1.Canvas.FillRect(10,10,50,50);
Form1.Canvas.Font.Color:=clInfoText; // käytä vihjeikkunan oletustekstiväriä
Form1.Canvas.TextOut(10,10,'Hint');


Järjestelmän väriä clInfoBk ei voi käyttää Pen.Color:lla eikä Font.Color:lla. Jos näin tehdään, tulos on määrittelemätön ja riippuu widgetet- ja käyttäjäteemasta. Sama koskee myös väriä clInfoText: Sitä voidaan käyttää vain Font.Color:na. Sen käyttö Brush.Color:na ei ehkä toimi. Tällä hetkellä kaikki widgetit sallivat sen käytön myös Pen.Color:na.

Teeman muutokset

Kun käyttäjä vaihtaa teeman, järjestelmän värit muuttuvat. Väri clInfoBk saattaa muuttua valkoisesta siniseksi tai yhtenäisestä väristä tekstuuriksi. Tämä muutos tapahtuu, kun jaat uuden Brush Handle. Muista, että yksinkertainen tehtävä Brush.Color:=clInfoBk ei jaa Brush Handle. Brush Handle on jaettu käyttöön. Esimerkiksi:

Form1.Canvas.Brush.Color:=clInfoBk; // tämä ei luo uutta brush handle:a
Form1.Canvas.FillRect(10,10,50,50); // tämä luo brush handletällä hetkellä aktiivisen teeman brush vihjeikkunoita varten
...
...
// jos teema muuttuu niin tällä hetkellä Brush.Handle on edelleen varattu vanhojen arvojen kanssa
...
Form1.Canvas.FillRect(10,10,50,50); // tämä maalaa vanhan teeman brush:lla
Form1.Canvas.Brush.Color:=clInfoBk; // vanhan arvon liittäminen ei luo uutta brush handle:a
Form1.Canvas.FillRect(10,10,50,50); // tämä maalaa vanhan teeman brush:lla
Form1.Canvas.Brush.Color:=clRed;  // uuden värin määrittäminen, vanha Handle ei kelpaa
Form1.Canvas.Brush.Color:=clInfoBk; // uuden värin määrittäminen, vanha Handle ei kelpaa
Form1.Canvas.FillRect(10,10,50,50); // tämä luo uuden handlen ja maalaa uuden teeman avulla


Taulukko järjestelmän väreistä

Seuraavassa taulukossa luetellaan järjestelmän värit ja niiden merkitys. Niiden käyttäminen määritelmän soveltamisalan ulkopuolella on määrittelemätön ja tulos riippuu widgetetistä ja teemasta. Esimerkiksi clDefault on normaali taustaväri on käytetyn laitteen taustakuvio. Jos halutaan maalata painikkeita omilla mukautetuilla ohjaimilla, käytä yksikön Themes piirustusfunktioita.

Vakio LCL määrittely Delphi huomiot Tuetut Widgetsets
clNone Ilmaisee "ei piirretä". Sen käyttäminen kontrollin värinä on määrittelemätön. kontrolli ei tule läpinäkyväksi. - kaikki
clDefault Käyttämällä sitä Brush-värinä niin käytetään tavallisen device context (DC, laitteen konteksti) normaalia taustaväriä
 • Lomakkeen canvas:ssa FillRect maalaa suorakulmaisen alueen, joka on täynnä normaalin ikkunan normaalia taustaa. Tämä on mitä widgetset ja teema määrittelevät. Tämä voi olla harmaa, liukuväri tai kuva.
 • Käyttämällä clDefault TListBoxin canvasiin niin maalataan se normaalilla taustalla, joka on yleensä valkoinen Windowsissa. Joten TListBox clDefault on sama kuin clWindow.
 • Käyttämällä sitä Pen color:na niin se on laitteeen oletusarvoinen viivan väri.
 • Käyttämällä sitä Font color:na niin se on laitteeen oletusarvoinen tekstin väri.
- kaikki
clScrollBar Vierityspalkin (Scrollbar) runko - kaikki
clBackground Työpöydän taustaväri - kaikki
clActiveCaption Aktiivinen ikkunan otsikkorivi - ei mikään
clInactiveCaption Ei-aktiivinen ikkunan otsikkorivi - ei mikään
clMenu vakio valikkokohdan taustaväri - ei mikään
clWindow Valitsemattoman tekstin normaali taustaväri. Määritetty kontrolleille, kuten TEdit, TComboBox, TMemo, TListBox, TTreeView. - ei mikään
clWindowFrame Kehyksen väri ikkunan ympärillä - ei mikään
clMenuText Fontin väri, jota käytetään yhdessä clMenu:n kanssa - ei mikään
clWindowText Fontin väri, jota käytetään yhdessä clWindow:n kanssa - ei mikään
clCaptionText Aktiivisen ikkunan otsikkorivin tekstin väri - ei mikään
clActiveBorder ? - ei mikään
clInactiveBorder ? - ei mikään
clAppWorkspace MDIMain lomakkeen taustaväri - ei mikään
clHighlight brush color kun elementti on valittu - ei mikään
clHighlightText Font color kun teksti on valittu (käytetään clHighligh kanssa). - ei mikään
clBtnFace Painikkeen taustaväri - ei mikään
clBtnShadow Painikkeen varjostusväri (Bottom Right) käytetään 3D-efektin saavuttamiseen - ei mikään
clGrayText font color kielletyillä elementeillä - ei mikään
clBtnText Painikkeen font color käytetään clBtnFace:n kanssa - ei mikään
clInactiveCaptionText Ei-aktiivinen ikkunan otsikkorivin tekstin väri - ei mikään
clBtnHighlight BPainikkeen korostusväri (Top Left) käytetään 3D-efektin saavuttamiseen - ei mikään
cl3DDkShadow ? - ei mikään
cl3DLight ? - ei mikään
clInfoText Vihjeiden fontin väri. Käytä yhdessä clInfoBk:n kanssa - kaikki
clInfoBk Brush väri vihjeitä varten. Käytä yhdessä clInfoText:n kanssa - kaikki
clHotLight ? - ei mikään
clGradientActiveCaption Toinen väri, jota käytetään aktiivisen ikkunan otsikkorivin gradientin tekemiseen - ei mikään
clGradientInactiveCaption Toinen väri, jota käytetään ei-aktiivisen ikkunan otsikkorivin gradientin tekemiseen - ei mikään
clMenuHighlight Valitun valikkokohdan taustaväri - ei mikään
clMenuBar Valikkokohdan taustaväri - ei mikään
clForm ? - ei mikään
clColorDesktop ? - ei mikään
cl3DFace ? - ei mikään
cl3DShadow ? - ei mikään
cl3DHiLight ? - ei mikään
clBtnHiLight Sama kuin clBtnHighlight - ei mikään

Järjestelmävärin rgb-arvojen löytäminen

Käytä funktiota ColorToRGB (in unit Graphics ) järjestelmän värin rgb-komponenttien määrittämiseksi. Tämä funktio havaitsee, onko väri värijärjestelmä, ja jos tämän arvo on true, näyttää palauttaa järjestelmän värin teeman värissä. Palautettu Longint voidaan ymmärtää tavalliseksi väriksi:

// Tässä esimerkissä on TColorBox lomakkeellaa ja käyttää tämän OnChange-käsittelijää 
procedure TForm1.ColorBox1Change(Sender: TObject);
var
 c: TColor;
begin
 c := ColorToRGB(ColorBox1.Selected);
 Caption := Format('R%d G%d B%d', [Red(c), Green(c), Blue(c)]);
end;

Piirrä teeman elementtejä mukautetuissa ohjauksissa (custom controls)

Käännösyksikkö (unit) Themes tarjoaa funktioita, joilla piirretään standardinhallinnan yksittäisiä elementtejä. Esimerkiksi piirtomerkin piirtäminen kuten TTreeView käyttää seuraavaa koodia:

uses Themes;

...

procedure TYourCustomControl.Paint;
const
 PlusMinusDetail: array[Boolean {Hot}, Boolean {Expanded}] of TThemedTreeview =
 (
  (ttGlyphClosed, ttGlyphOpened),
  (ttHotGlyphClosed, ttHotGlyphOpened)
 );
var
 Details: TThemedElementDetails;
 R: TRect;
 Collapse: boolean;
begin
 ...
 //draw a themed expand sign.
 Details := ThemeServices.GetElementDetails(PlusMinusDetail[False, Collapse]);
 R := Rect(ALeft, ATop, ARight + 1, ABottom + 1);
 ThemeServices.DrawElement(Canvas.Handle, Details, R, nil);
 ...
end;