Command-line interface/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 19:30, 17 June 2019 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{Command-line interface}} Komentorivikäyttöliittymä ('''Command-line interface''' eli CLI) on käyttöympäristö, jossa annetaan tietokoneelle komennot tekstinä. Koment...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Komentorivikäyttöliittymä (Command-line interface eli CLI) on käyttöympäristö, jossa annetaan tietokoneelle komennot tekstinä. Komentorivikomennossa tietokone vastaa usein annettuun tekstiin. Esimerkiksi FPC -kääntäjää käytetään komentoriviltä ja se vastaa myös tekstiin komentoriville (Tosin se tekee enemmän kuin tämän). Komentotulkki on ohjelma, joka käsittelee komennot komentoriviltä. Sovellusohjelmissa voi olla myös komentoriviliitäntöjä.

Katso myös