Compiler directive/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 18:07, 21 March 2019 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{Compiler directive}} Kääntäjän ohjeet (direktiivit) antavat kääntäjälle ohjeita tietojen esikäsittelyyn ennen varsinaisen kääntämisen alkamista....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Kääntäjän ohjeet (direktiivit) antavat kääntäjälle ohjeita tietojen esikäsittelyyn ennen varsinaisen kääntämisen alkamista. Kaikki nämä kääntäjän direktiivit alkavat kun $ (dollarin merkki) on välittömästi { (vasemmanpuoleisen aaltosulkeen) jälkeen. Kääntäjädirektiivi määritellään aina kommenttina käyttäen aaltosulkeita:

 {$DIRECTIVE [value]} 

Käytössä on kahdenlaisia direktiivejä: