Exceptions/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 08:54, 8 August 2018 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{Exceptions}} =Poikkeukset= Free Pascal tukee poikkeuksia. Poikkeukset ovat hyödyllisiä virheiden käsittelyssä ja resurssien vuotojen välttämisessä. Muista kuitenkin...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Poikkeukset

Free Pascal tukee poikkeuksia. Poikkeukset ovat hyödyllisiä virheiden käsittelyssä ja resurssien vuotojen välttämisessä. Muista kuitenkin, että poikkeuksilla on suorituskykyvaikutusta.

Virallinen dokumentaatio löytyy täältä: [1].

Oletuksena poikkeukset on pois käytöstä. Se voidaan valita käyttöön kun käytetään ObjFPC tai DELPHI kääntäjän moodia tai lisäämällä parametrin -Sx kääntäjän komentoriville. Tämä mahdollistaa try, raise, except ja finally avainsanat käytettäväksi omassa koodissasi, mutta se ei salli poikkeuksia RTL: stä. Jotta RTL voi nostaa poikkeuksia sen sijaan, että se tuottaa ajonaikaisia virheitä, käytä ohjelman SysUtils-käännösyksikköä.

Poikkeusten kantaluokka Exception löytyy SysUtils [2] käännösyksiköstä. Kaikissa poikkeuksissa tulisi käyttää tätä luokkaa tai jotain siitä johdettua luokkaa.


Esimerkit

Huomaa, että Pascal käyttää eri avainsanoja kuin jotkut muut kielet: raise vastaa throw:ta ja except vastaa catch:a. Myös kääntäjä on suunniteltu niin että valinnan mukaan kukin try-lohko voidaan yhdistää joko except tai finally-lohkoon, mutta ei molempiin samanaikaisesti. Jos tarvitaan sekä except että finally-lohkoa suojaamaan samaa koodia niin ne laitetaan sisäkkäin.

Virheiden käsittely

try
 // Tee jotain, joka saattaa mennä pieleen.
except
 on E : Exception do begin
  // Yritä palauttaa tai näytä käyttäjälle virheilmoitus
 end;
end;

Resurssien siivoaminen

try
 // Tee jotain, joka saattaa mennä pieleen.
finally
 // Siivoa resurssi lopuksi (kutsutaan aina, myös poikkeus tilanteissakin).
end;

Poikkeuksen nostaminen

raise Exception.Create('Jokin hyödyllinen kuvaus siitä, mikä meni pieleen');

Käytä omia erikoistuneita poikkeustyyppejä eri ongelmien ilmoittamiseen

type EMyLittleException = Class(Exception);

begin
 try
  raise EMyLittleException.Create('Foo');
 except
  on E : EMyLittleException do writeln(E.Message);
  on E : Exception do writeln('This is not my exception!');
 end;
end;


Poikkeusluokat

Käännösyksikkö SysUtils määrittelee ja nostaa monia erityisiä poikkeusluokkia: [3]


Parhaat käytännöt

Koska poikkeukset heikentävät suorituskykyä niin sovelletaan joitain yleisiä ohjeita:

 • Nostetaan poikkeuksia vain silloin kuin tehtävä, joka olisi pitänyt onnistua, ei voitu suorittaa.
 • Ei käytetä poikkeuksia osana odotettua ohjelman suoritusta. Sen sijaan lisätään tarkistuksia tavallisten virheiden ehtoihin ja palautetaan virhearvot perinteiseen tapaan.
 • Mutta nostetaan poikkeus, jos on kriittinen virhe havaitaan; ohjelmoijat voivat unohtaa tarkistaa palautetut virhearvot.
 • Nimeämiskäytäntö: Etuliite poikkeusluokan nimillä, joka on iso E-kirjain.
 • Uudelleen nostetaan poikkeus except -lohkossa käyttämällä raise käskyä jos ei kyetä toipumaan ongelmasta; tämä säilyttää alkuperäisen poikkeuksen callstackin.
 • Pitää olla varovainen, kun käytetään catch-all Exception luokkaa, koska alla oleva koodi, käyttöjärjestelmä tai tiedostojärjestelmä saattaa tuottaa odottamattoman poikkeuksen, joka saattaa mennä tällöin poikkeustilanteesta läpi, mikä voi mahdollisesti pilata ohjelman suorituksen.
 • Pidetään poikkeusten käsittely pois koodista, joka on suoritettava mahdollisimman nopeasti.


Suorituskyky

Kääntäjän optimointitasot ei tuo paljon eroja poikkeuksiin. Kaikissa poikkeuslohkoissa on pieni määrä "kehyskoodia", jota ei voida optimoida.

Jotta saadaan parempi tuntuma, mitä tapahtuu, kokeile pienen testiohjelman kirjoittamista ja kääntämistä -a -kytkimellä. Tämä tekee ihmisen luettavissa olevan assemblytiedosto.

 • Try-lauseessa lisätään ylimääräisiä osoitteen laskemista, pinoon laittoa (push) ja siitä poistoa (pop), joitakia suoria hyppykäskyjä ja ehdollisen hypyn.
 • Except-lause lisää yllä olevan pinoon laittoa (push) ja siitä poistoa (pop), enemmän suoria hyppykäskyjä ja toisen ehdollisen hypyn.
 • Finally-lause lisää pinosta poiston (pop) ja ehdollisen hyppyn, jotta poikkeus voidaan nostaa uudelleen.
 • Raise-lause luovat merkkijonon ja ohittaa FPC:n hallinnan poikkeuksen noston.
 • Raise-lause luovat myös poikkeuskehyksen kyseiselle funktiolle / -menetelmälle, vaikka Raise-lausetta ei toteuttettaisi. Siksi esim. säiliötyypeissä näkee usein, että raise-komento siirretään erilliseen paikalliseen (yksityiseen) aliohjelmaan. Tällöin aliohjelmalla on poikkeuskehys, mutta vain silloin, kun se toteutetaan.


Lisäksi, jos halutaan ihmisen luettavissa olevan callstack:n virheenjäljityksen apuna niin käytetään SysUtils käännösyksikön funktioita ExceptAddr, ExceptFrames, ExceptFrameCount ja BackTraceStrFunc, tosin se vaatii aikaa vievää pinoon siirtämistä ja merkkijonojen käsittelyä.

Kuten sanottiin, että raskas koodin käsittely kyseisen kohdan ulkopuolella poikkeuksella yleensä ylittää niiden suorituskykyvaikutukset. Ei pidä tuntea pahaa siitä, että pystyy kirjoittamaan parempaa ohjelmakoodia.

Katso myös

try

Logging exceptions

Avoiding implicit try finally section

Exceptions vs Error codes - a situation where exceptions might be a danger in some code (see middle of this page)