Executable program/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 00:17, 4 August 2020 by Kai Burghardt (talk | contribs) (resolve link)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) Bahasa Indonesia (id) polski (pl) português (pt) русский (ru)

Suorittava ohjelma (tässä tapauksessa, Pascalin) lähdekoodista kääntäjällä (tai assembly kielen lähdekoodi joka on käännetty assemblerilla) tehty käännös objekti moduliksi, joka on yhdistetty kaikkiin tarvittaviin Pascalin käännösyksiköihin, Pascalin run time kirjastoon ja muihin objektimoduleihin, jotka voivat olla muiden kirjoittamia. Se tuottaa varsinaisen binääriohjelman, joka voi olla

Katso myös