FindAllFiles/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 23:58, 15 February 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) polski (pl) русский (ru)

Hae kaikki tiedostot

Lazaruksen käännösyksikkö (unit) LazFileUtils (Joka sisältää UTF-8 korvaukset FPC RTL koodille ja lisäksi siellä on tiedoston/hakemiston(kansion) käsittelyä)

Katso myös:

procedure FindAllFiles(AList: TStrings; const SearchPath: String;
 SearchMask: String = ''; SearchSubDirs: Boolean = True; DirAttr: Word = faDirectory); 

function FindAllFiles(const SearchPath: String; SearchMask: String = '';
 SearchSubDirs: Boolean = True): TStringList;

Funktio ja aliohjelma FindAllFilesetsivät tiedostoja, jotka vastaavat SearchPath-hakemistossa olevaa hakumaskia ja jos ei pois suljeta niin myös sen alihakemistoja. Se palauttaa suorituksen jälkeen TStringList-tyyppisen merkkijono-olion tuloksena saatana olevilla tiedostonimillä.

Maskina voi olla yksi ainoa maski, jota voidaan käyttää FindFirst / FindNext -funktioissa tai se voi sisältää luettelon maskeista, jotka on erotettu puolipisteellä (;).
Maskissa olevat välilyönnit käsitellään kirjaimina.

Tarjolla on kaksi ylikuormitettua versiota tästä rutiinista erilaisiin tarkoituksiin. Ensimmäinen on aliohjelma (procedure) ja se olettaa, että vastaanottava TStrings- (tai TStringList-) tyyppinen merkkijono-olio on jo luotu. Toinen on funktio joka luo TStringList-tyyppisen merkkijono-olion sisäisesti ja palauttaa sen funktion tulokseksi. Kummassakin tapauksessa TStringList-tyyppinen merkkijono-olio on purettava kutsumalla olion free metodia.


Esimerkki:

uses 
 ..., LazFileUtils, ...
var
 PascalFiles: TStringList;
begin
 PascalFiles := TStringList.Create;
 try
  FindAllFiles(PascalFiles, LazarusDirectory, '*.pas;*.pp;*.p;*.inc', true); //Etsii esim. kaikki pascal lähdekooditiedostot
  ShowMessage(Format('Löydettiin %d kpl Pascal lähdekooditiedostoja', [PascalFiles.Count]));
 finally
  PascalFiles.Free;
 end;

// Tai

begin
 //No need to create the stringlist; the function does that for you
 PascalFiles := FindAllFiles(LazarusDirectory, '*.pas;*.pp;*.p;*.inc', true); //Etsii esim. kaikki pascal lähdekooditiedostot
 try
  ShowMessage(Format('Löydettiin %d kpl Pascal lähdekooditiedostoja', [PascalFiles.Count]));
 finally
  PascalFiles.Free;
 end;

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Funktio "FindAllFiles" luo TStringList-tyyppisen merkkijono-olion sisäisesti. Tämä saattaa näyttää erittäin kätevältä ensi silmäyksellä, mutta "muistin vuotaminen" (memory leaks) on erittäin helppoa näin:

 // Älä koskaan tee tätä !!!! - Sillä tässä tapauksessa ei ole tapaa vapauttaa TStringList-tyyppistä 
 // merkkijono-oliota jonka FindAllFiles luo.
 Listbox1.Items.Assign(FindAllFiles(LazarusDirectory, '*.pas;*.pp;*.p;*.inc', true);
Light bulb  Huomaa: Jos halutaan käyttää tätä funktiota komentoriviohjelmassa niin lisäämällä projektin vaatimuksiin LCLBase niin silloin ei tarvita koko LCL-kirjastoa