Graphical User Interface/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 05:35, 30 July 2020 by Trev (talk | contribs) (Remove Lazarus Application Gallery page link)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Graafinen käyttöliittymä (GUI, Graphical user interface) on ohjelma, jonka avulla henkilö voi kommunikoida elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden, älypuhelimien, kädessä pidettävien laitteiden ja muiden laitteiden kanssa, käyttämällä symboleja, visuaalisia metafooria ja osoitinlaitteita (kuten hiirtä, kynää, ohjauspalloa, kosketuslevyä, sormea tai eleitä).

Graafinen käyttöliittymä koostuu käyttöliittymän komponenteista kuten ikkunat (esim. TForm), valikot (esim. TMainMenu, TPopupMenu), painikkeet(esim. TButton), radiopainikkeet (esim. TRadioButton, TRadioGroup), valintaruudut (esim. TCheckBox, TCheckGroup) ja kuvakkeet.

Ensimmäinen Pascalilla ohjelmoitu käyttöliittymä tehtiin Apple Lisalle vuonna 1983 (katso lisää Lisa Pascal-ohjelmointikieli).

Lazaruksen kehitysympäristö on hyvä esimerkki graafisen käyttöliittymän käyttämisestä. Lisää esimerkkejä löytyy Lazaruksen sovellusgalleriasta

Katso myös