Difference between revisions of "Howto Use TOpenDialog/pl"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
(skopiowanie strony z j. angielskiego)
 
(Wstępne tłumaczenie)
Line 1: Line 1:
 
{{Howto Use TOpenDialog}}
 
{{Howto Use TOpenDialog}}
  
Simple and short guideline:
+
Podstawowe wytyczne:
  
1. Place the OpenDialog widget on your form (anyplace, since it will be not visible).
+
1. Umieść obiekt OpenDialog na swojej formie (gdziekolwiek, gdyż nie będzie on widoczny).
  
 
   [[Image:Component_Palette_Dialogs.png]]
 
   [[Image:Component_Palette_Dialogs.png]]
 
    
 
    
   (It is the left most dialog under Dialog)
+
   (Jest to pierwszy z lewej obiekt dialogowy na zakładce Dialog)
  
2. In your code write someting similiar to:
+
2. W swoim kodzie wpisz kod podobny do tego:
  
<pre>
+
<pascal>
 
   var filename : string;
 
   var filename : string;
  
Line 19: Line 19:
 
     ShowMessage(filename);
 
     ShowMessage(filename);
 
   end;
 
   end;
</pre>
+
</pascal>
  
The [[doc:lcl/dialogs/tcommondialog.execute.html | Execute]] method displays the file open dialog. It returns [[True|true]] when user has selected a file, [[False|false]] when user has aborted.
+
Metoda [[doc:lcl/dialogs/tcommondialog.execute.html | Execute]] wyświetla okno dialogowe wyboru pliku do otwarcia. Zwraca ono wartość [[True|true]] kiedy użytkownik wybierze jakiś plik lub [[False|false]], gdy użytkownik anuluje operację.
  
The [[doc:lcl/dialogs/tfiledialog.filename.html | Filename]] property returns the full filename including drive and path.
+
Właściwość [[doc:lcl/dialogs/tfiledialog.filename.html | Filename]] zwraca pełną nazwę pliku wraz ze ścieżką i literą napędu (jeśli istnieje).
  
  
== See also ==
+
== Zobacz także ==
  
 
* [[Howto Use TSaveDialog]]
 
* [[Howto Use TSaveDialog]]
 
* [[Dialogs_tab| Dialogs tab]]
 
* [[Dialogs_tab| Dialogs tab]]

Revision as of 20:11, 28 December 2009

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Podstawowe wytyczne:

1. Umieść obiekt OpenDialog na swojej formie (gdziekolwiek, gdyż nie będzie on widoczny).

  Component Palette Dialogs.png
 
  (Jest to pierwszy z lewej obiekt dialogowy na zakładce Dialog)

2. W swoim kodzie wpisz kod podobny do tego:

<pascal>

  var filename : string;
  if OpenDialog1.Execute then
  begin
    filename := OpenDialog1.Filename;
    ShowMessage(filename);
  end;

</pascal>

Metoda Execute wyświetla okno dialogowe wyboru pliku do otwarcia. Zwraca ono wartość true kiedy użytkownik wybierze jakiś plik lub false, gdy użytkownik anuluje operację.

Właściwość Filename zwraca pełną nazwę pliku wraz ze ścieżką i literą napędu (jeśli istnieje).


Zobacz także