Difference between revisions of "IDE Window: Find/fi"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
 
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{IDE Window: Find}}
 
{{IDE Window: Find}}
  
If this dialog is invoked by Ctrl+F or by Search > Find then it the replace buttons and options are disabled.
+
[[Lazarus_IDE/fi|Luettelo kaikista kehitysympäristön ikkunoista]]
  
If this dialog is invoked by Ctrl+R or by Search > Replace then the replace options will be enabled.
 
  
* Text to Find
+
Jos tätä dialogia kutsutaan näppäimillä Ctrl+F tai Etsi-valikon "Etsi"-kohdasta niin korvaatoiminnot eivät ole käytössä.
* Replace With
+
Jos tätä dialogia kutsutaan näppäimillä Ctrl+R tai Etsi-valikon "Etsi ja korvaa"-kohdasta niin korvaatoiminnot ovat käytössä jos kyseiseen tiedostoon voi kirjoittaa.
  
The above two comboboxes contain the last searched texts and replace patterns. Cursor Down will go back in history and fetch the last text to find.
+
* Etsittävä
 +
* Korvaava
  
'''Hint''':
+
Nämä ylläovat kaksi combobox sisältävät viimeisimmät haettavat ja vaihdetut tekstit. Siirtämällä kursoria alaspäin voidaan palata aikaisemmin etsittyihin teksteihin.
You can choose, whether the IDE starts the dialog with the word at the cursor in the source editor or with a blank field in Environment -> Editor Options ->  General -> Find text at cursor
 
  
== Options ==
+
'''Vihje''':
 +
On mahdollista valita tuleeko dialogia kutsuttaessa tyhjärivi vaiko editorissa oleva kursorin osoittama teksti oletuksena "Etsittävä"-kohtaan. Tämän toiminnon muutos: Käyttöliittymä -> Editorin asetukset -> Yleistä -> Etsi oletuksena kursorin osoittamaa tekstiä
  
* Case sensitive - distinguish lower case and upper case (a and A)
+
== Optiot ==
* Whole words only - The found text must start at a word start and end at a word end
 
* Regular Expressions - see [[IDE regular expressions]]
 
* Multi line - not implemented yet
 
* Prompt on replace - ask before replacing (only enabled if replacing)
 
  
== Origin ==
+
* Sama kirjainkoko - Erottelee pienet kirjaimet isoista (esim. tällöin a ja A eivät ole samanarvoisia).
 +
* Etsi vain kokonaisia sanoja - Haettava teksti ei voi olla löydetyn sanan osana.
 +
* Säännölliset lausekkeet - katso [[IDE regular expressions/fi|Säännöllinen lauseke]]
 +
* (Multi line - ei ole vielä tehty)
 +
* Kysy vielä muutoksille vahvistusta - Kysyy ennen korvaamista (mahdollista käyttää vain jos ollaan "Etsi ja korvaa"-dialogissa)
  
* From Cursor - start search at cursor. If direction is forward, it searches till the end of the file
+
== Lähtökohta ==
* Entire Scope - If direction is forward it starts searching at the beginning of the file and searches till the end.
 
  
== Scope ==
+
* Kohdistimen osoittama kohta - aloittaa hakemisen siitä paikasta missä kursori on sillä hetkellä. Jos suunta on eteenpäin niin haku etenee kohti tiedoston loppua.
 +
* Ulottuvuuden alkukohta - Jos suunta on eteenpäin niin haku etenee kohti tiedoston loppua.
 +
== Ulottuvuus ==
  
* Global - search in whole file
+
* Kaikki - haetaan koko tiedostosta
* Selected Text - limit the search to the selected text
+
* Valittu teksti - rajoittaa hakemisen valittuun tekstiin
  
'''Hint''': To search multiple files use Search -> [[IDE Window: Find in files|Find in files]].
+
'''Vihje''': Jos halutaan että haku koskee useita tiedostoja on suositeltavampaa valita Etsi-valikon Etsi tiedostoista -kohtaa.
 +
Siis Etsi -> [[IDE Window: Find in files/fi| Etsi tiedostoista ]].
  
== Direction ==
+
== Suunta ==
  
* Forward search - search top to bottom. Each line is searched from left to right.
+
* Eteenpäin - haku tapahtuu alusta loppuun. Kultakin riviltä etsitään vasenmalta oikealle.
* Backward search - search bottom to top. Each line is searched forward - left to right.
+
* Taaksepäin - haku tapahtuu lopusta alkuun. Kultakin riviltä etsitään vasenmalta oikealle.

Latest revision as of 12:49, 15 October 2006

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)

Luettelo kaikista kehitysympäristön ikkunoista


Jos tätä dialogia kutsutaan näppäimillä Ctrl+F tai Etsi-valikon "Etsi"-kohdasta niin korvaatoiminnot eivät ole käytössä. Jos tätä dialogia kutsutaan näppäimillä Ctrl+R tai Etsi-valikon "Etsi ja korvaa"-kohdasta niin korvaatoiminnot ovat käytössä jos kyseiseen tiedostoon voi kirjoittaa.

 • Etsittävä
 • Korvaava

Nämä ylläovat kaksi combobox sisältävät viimeisimmät haettavat ja vaihdetut tekstit. Siirtämällä kursoria alaspäin voidaan palata aikaisemmin etsittyihin teksteihin.

Vihje: On mahdollista valita tuleeko dialogia kutsuttaessa tyhjärivi vaiko editorissa oleva kursorin osoittama teksti oletuksena "Etsittävä"-kohtaan. Tämän toiminnon muutos: Käyttöliittymä -> Editorin asetukset -> Yleistä -> Etsi oletuksena kursorin osoittamaa tekstiä

Optiot

 • Sama kirjainkoko - Erottelee pienet kirjaimet isoista (esim. tällöin a ja A eivät ole samanarvoisia).
 • Etsi vain kokonaisia sanoja - Haettava teksti ei voi olla löydetyn sanan osana.
 • Säännölliset lausekkeet - katso Säännöllinen lauseke
 • (Multi line - ei ole vielä tehty)
 • Kysy vielä muutoksille vahvistusta - Kysyy ennen korvaamista (mahdollista käyttää vain jos ollaan "Etsi ja korvaa"-dialogissa)

Lähtökohta

 • Kohdistimen osoittama kohta - aloittaa hakemisen siitä paikasta missä kursori on sillä hetkellä. Jos suunta on eteenpäin niin haku etenee kohti tiedoston loppua.
 • Ulottuvuuden alkukohta - Jos suunta on eteenpäin niin haku etenee kohti tiedoston loppua.

Ulottuvuus

 • Kaikki - haetaan koko tiedostosta
 • Valittu teksti - rajoittaa hakemisen valittuun tekstiin

Vihje: Jos halutaan että haku koskee useita tiedostoja on suositeltavampaa valita Etsi-valikon Etsi tiedostoista -kohtaa. Siis Etsi -> Etsi tiedostoista .

Suunta

 • Eteenpäin - haku tapahtuu alusta loppuun. Kultakin riviltä etsitään vasenmalta oikealle.
 • Taaksepäin - haku tapahtuu lopusta alkuun. Kultakin riviltä etsitään vasenmalta oikealle.