IDE Window: Find/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 19:37, 20 July 2006 by Djzepi (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)

If this dialog is invoked by Ctrl+F or by Search > Find then it the replace buttons and options are disabled.

If this dialog is invoked by Ctrl+R or by Search > Replace then the replace options will be enabled.

 • Text to Find
 • Replace With

The above two comboboxes contain the last searched texts and replace patterns. Cursor Down will go back in history and fetch the last text to find.

Hint: You can choose, whether the IDE starts the dialog with the word at the cursor in the source editor or with a blank field in Environment -> Editor Options -> General -> Find text at cursor

Optiot

 • Sama kirjainkoko - Erottelee pienet kirjaimet isoista (esim. tällöin a ja A eivät ole samanarvoisia).
 • Etsi vain kokonaisia sanoja - Haettava teksti ei voi olla löydetyn sanan osana.
 • Säännölliset lausekkeet - katso IDE regular expressions
 • (Multi line - ei ole vielä tehty)
 • Kysy vielä muutoksille vahvistusta - Kysyy ennen korvaamista (mahdollista käyttää vain jos ollaan "Etsi ja korvaa"-dialogissa)

Lähtökohta

 • Kohdistimen osoittama kohta - aloittaa hakemisen siitä paikasta missä kursori on sillä hetkellä. Jos suunta on eteenpäin niin haku etenee kohti tiedoston loppua.
 • Ulottuvuuden alkukohta - Jos suunta on eteenpäin niin haku etenee kohti tiedoston loppua.

Ulottuvuus

 • Kaikki - haetaan koko tiedostosta
 • Valittu teksti - rajoittaa hakemisen valittuun tekstiin

Vihje: Jos halutaan että haku koskee useita tiedostoja on suositeltavampaa valita Etsi-valikon Etsi tiedostoista -kohtaa. Siis Etsi -> Etsi tiedostoista .

Suunta

 • Eteenpäin - haku tapahtuu alusta loppuun. Kultakin riviltä etsitään vasenmalta oikealle.
 • Taaksepäin - haku tapahtuu lopusta alkuun. Kultakin riviltä etsitään vasenmalta oikealle.