Difference between revisions of "Installing Lazarus/vi"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{Cài đặt Lazarus}} == Tổng quan == Dưới đây là cách cài đặt đơn giản nhất trên Windows, Linux. (Mong mọi người đóng góp thêm cách cài đ...")
 
Line 15: Line 15:
  
 
lazarus_1.2.0-0_i386.deb
 
lazarus_1.2.0-0_i386.deb
 +
 
fpc-src_2.6.2-0_i386.deb
 
fpc-src_2.6.2-0_i386.deb
 +
 
fpc_2.6.2-0_i386.deb
 
fpc_2.6.2-0_i386.deb
  
Sau khi tải về, bạn lần lượt cài chúng theo thứ tự: fpc_2.6.2-0_i386.deb, fpc-src_2.6.2-0_i386.deb, lazarus_1.2.0-0_i386.deb. Bạn có thể cài bằng Software center hoặc dùng gdebi như sau:
+
Sau khi tải về, bạn lần lượt cài chúng theo thứ tự: fpc_2.6.2-0_i386.deb, fpc-src_2.6.2-0_i386.deb, lazarus_1.2.0-0_i386.deb.  
 +
 
 +
Bạn có thể cài bằng Software center hoặc dùng gdebi như sau:
  
 
sudo apt-get install gdebi
 
sudo apt-get install gdebi
 +
 
sudo gdebi fpc_2.6.2-0_i386.deb
 
sudo gdebi fpc_2.6.2-0_i386.deb
 +
 
sudo gdebi fpc-src_2.6.2-0_i386.deb
 
sudo gdebi fpc-src_2.6.2-0_i386.deb
 +
 
sudo gdebi lazarus_1.2.0-0_i386.deb
 
sudo gdebi lazarus_1.2.0-0_i386.deb
  
 
=== Dùng file .rpm ===
 
=== Dùng file .rpm ===

Revision as of 06:54, 3 April 2014

Template:Cài đặt Lazarus

Tổng quan

Dưới đây là cách cài đặt đơn giản nhất trên Windows, Linux. (Mong mọi người đóng góp thêm cách cài đặt trên Mac, FreeBSD và các hệ điều hành khác)

Trên Windows

Tìm trong địa chỉ này [1] phiên bản mới nhất dành cho Windows và chạy nó. Ví dụ lazarus-1.2.0-fpc-2.6.2-win32.exe

Trên Linux

Đối với người dùng Ubuntu, bạn nên dùng file .deb, đối với hệ điều hành khác, bạn nên cần nhắc xem lựa chọn nào phù hợp hơn.

Dùng file .deb

Tìm trong địa chỉ này [2] ba file deb, ví dụ:

lazarus_1.2.0-0_i386.deb

fpc-src_2.6.2-0_i386.deb

fpc_2.6.2-0_i386.deb

Sau khi tải về, bạn lần lượt cài chúng theo thứ tự: fpc_2.6.2-0_i386.deb, fpc-src_2.6.2-0_i386.deb, lazarus_1.2.0-0_i386.deb.

Bạn có thể cài bằng Software center hoặc dùng gdebi như sau:

sudo apt-get install gdebi

sudo gdebi fpc_2.6.2-0_i386.deb

sudo gdebi fpc-src_2.6.2-0_i386.deb

sudo gdebi lazarus_1.2.0-0_i386.deb

Dùng file .rpm