Difference between revisions of "Installing Lazarus/vi"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
m (moved Installing Lazarus/vn to Installing Lazarus/vi: vn --> vi (ISO 639-1))
(categories)
 
Line 33: Line 33:
  
 
=== Dùng file .rpm ===
 
=== Dùng file .rpm ===
 +
 +
 +
{{AutoCategory}}
 +
[[Category:FPC/vi]]
 +
[[Category:Lazarus/vi]]
 +
[[Category:Install/vi]]

Latest revision as of 21:03, 7 June 2015

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) 日本語 (ja) 한국어 (ko) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) Tiếng Việt (vi) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Tổng quan

Dưới đây là cách cài đặt đơn giản nhất trên Windows, Linux. (Mong mọi người đóng góp thêm cách cài đặt trên Mac, FreeBSD và các hệ điều hành khác)

Trên Windows

Tìm trong địa chỉ này [1] phiên bản mới nhất dành cho Windows và chạy nó. Ví dụ lazarus-1.2.0-fpc-2.6.2-win32.exe

Trên Linux

Đối với người dùng Ubuntu, bạn nên dùng file .deb, đối với hệ điều hành khác, bạn nên cần nhắc xem lựa chọn nào phù hợp hơn.

Dùng file .deb

Tìm trong địa chỉ này [2] ba file deb, ví dụ:

lazarus_1.2.0-0_i386.deb

fpc-src_2.6.2-0_i386.deb

fpc_2.6.2-0_i386.deb

Sau khi tải về, bạn lần lượt cài chúng theo thứ tự: fpc_2.6.2-0_i386.deb, fpc-src_2.6.2-0_i386.deb, lazarus_1.2.0-0_i386.deb.

Bạn có thể cài bằng Software center hoặc dùng gdebi như sau:

sudo apt-get install gdebi

sudo gdebi fpc_2.6.2-0_i386.deb

sudo gdebi fpc-src_2.6.2-0_i386.deb

sudo gdebi lazarus_1.2.0-0_i386.deb

Dùng file .rpm