Difference between revisions of "Lazarus DB Faq/sk"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
(Kompletný Preklad)
 
Line 1: Line 1:
 
{{Lazarus DB Faq}}
 
{{Lazarus DB Faq}}
  
== General ==
+
== Všeobecné ==
  
This FAQ will be directed to database programming with Lazarus.
+
Toto FAQ je venované databázovému programovaniu v Lazaruse.
  
=== Where can I find more FAQ? ===
+
=== Kde nájdem ďalšie FAQ? ===
  
See the official website www.lazarus.freepascal.org. There is another FAQ as well. [[Lazarus Faq|Here]] you will find a page that once started as a copy of the FAQ from www.lazarus.freepascal.org .
+
Na oficiálnej stránke www.lazarus.freepascal.org. [[Lazarus Faq/sk|Tu]] nájdete stránku, ktorá pôvodne začínala ako kópia FAQ z www.lazarus.freepascal.org, a obsahuje riešenie všeobecnejších problémov.
  
=== Where can I find database components? ===
+
=== Kde nájdem databázové komponenty? ===
  
At the moment the SQLdb components are part of the Lazarus package, you only need to install them. If you look in the [$LazarusDir]/components you will see a subdirectory SQLdb. Install the sqldblaz.lpk and you will be able to connect to MySQL, Interbase / Firebird and Postgres servers.
+
Komponenty ''SQLdb'' sú súčasťou balíčka Lazarus/components/SQLdb/sqldblaz.lpk. Nainštalujte tento balíček a budete schopní pripájať sa do databáz MySQL, Interbase/Firebird a Postgres.
Look [[Install Packages|here]] for help on installing packages.
+
Pozrite si tiež návod na [[Install Packages|Inštalovanie balíčkov]].
  
=== Are there other components? ===
+
=== Existujú aj nejaké iné komponenty? ===
  
Yes. The [http://zeoslib.sourceforge.net/index.php ZEOS components] have been ported to Lazarus as well.
+
Áno. [http://zeoslib.sourceforge.net/index.php ZEOS components] boli portované do Lazara.
<br>You have to download ZEOSDBO_Rework from [http://sourceforge.net/cvs/?group_id=35994 ZEOS cvs].
+
Stiahnitie si ZEOSDBO_Rework z [http://sourceforge.net/cvs/?group_id=35994 ZEOS cvs].
<br>See also this tutorial for [[Zeos_tutorial|Zeos]].
+
Prečítajte si tiež tento tutoriál [[Zeos_tutorial|Zeos]].
<br>[https://trac.synsport.com:8000/index.php/pdo/wiki Pascal Data Objects] works equally with Delphi and FPC 2.0
+
[https://trac.synsport.com:8000/index.php/pdo/wiki Pascal Data Objects] (Pascalovské dátové objekty) fungujú rovnako v Delphi aj FPC 2.0.
  
== IB / FB ==
+
== Interbase / Firebird ==
  
=== How do I connect from Linux to a Windows server ===
+
=== Ako sa pripojím z Linuxu na server bežiaci pod Windows? ===
Entering the correct path to a database on a Windows server from a Linux client is not very clear.  
+
Zadanie cesty do databázy na servri bežiacom pod Windows nie je z klienta bežiaceho pod Linuxom nie je najjednoduchšie.  
  
Say you have installed firebird in F:\Program Files\firebird\. The employee.fdb example database will then be installed in the directory F:\Program Files\firebird\examples\ . The IP-adress of your computer is 192.168.2.100.
+
Predpokladajme, že Firebird máte nainštalovaný v adresári F:\Program Files\firebird\. Ukážková databáza employee.fdb sa potom nachádza v adresári F:\Program Files\firebird\examples\ . IP adresa servra je 192.168.2.100.
  
Then entering the following databasename
+
Potom zadajte nasledovný databasename vo vašom IBConnection:
 
  192.168.2.100:F:\Program Files\firebird\examples\employee.fdb
 
  192.168.2.100:F:\Program Files\firebird\examples\employee.fdb
in your IBConnection will connect to the required database.
 
  
Note that you don't have to enter a value for the hostname property!
+
Všimnite si, že nemusíte zadávať samostatne hodnotu do vlastnosti ''hostname''!
  
 
== MySQL ==
 
== MySQL ==
  
=== Which version of mySQL is supported? ===
+
=== Aké verzie MySQL sú podporované? ===
  
Currently MySQL 4.0, MySQL 4.1 and MySQL 5.0 are supported by de SQLdb components. Make sure you are using the correct connection component for your client library version. So if you have the client libraries installed for MySQL 4.1 then you have to use TMySQL41Connection component, even if the server is running version 4.0 or 5.0.
+
Komponenty ''SqlDB'' momentálne podporujú MySQL 4.0, MySQL 4.1 a MySQL 5.0. Dajte pozor, aby ste používali komponenty rovnakej verzie, akú má knižnica klienta. Napr. pokiaľ používate klientské knižnice pre MySQL 4.1., musíte používat ''TMySQL41Connection'', aj v prípade, že sa pripájate na server verzie 4.0 alebo 5.0.
  
==== Pascal Data Objects ====
+
=== Pascalovské dátové objekty (Pascal Data Objects) ===
There is now an alternative. The functions introduced with MySQL 4.1 and 5.0 like prepared statements, binding, and stored procedures are supported by database API called Pascal Data Objects, which is inspired by PHP Data Objects. All the code and documentation necessary to use this new API is available on a Trac wiki:
+
Funkcionalita ako napr. Prepared Statements, Bindings, Stored Procedures, atď., ktoré priniesli MySQL verzie 4.1 a 5.0 sú podporované databázovým API nazvaným Pascal Data Objects. API je inšpirované PHP Data Objects. Všetok kód a dokumentácia potrebná k používaniu tohoto API je k dispozícii na
 
+
https://trac.synsport.com:8000/index.php/pdo/wiki (užívateľ/heslo je guest/guest)  
https://trac.synsport.com:8000/index.php/pdo/wiki (username/password is guest/guest)  
 
  
 
== PostgreSQL ==
 
== PostgreSQL ==
  
You can connect to PostgreSQL db by TPQConnection component. This component uses the PostgreSQL's libpq connection library[http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/libpq.html], so you can easily connect almost every PostgreSQL db, but the component doesn't support the following connection options:
+
Pripojenie do PostresSQL databáz zabezpečuje komponenta ''TPQConnection''. Táto komponenta používa knižnice PostgresSQL libpq[http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/libpq.html], čiže je možné sa pripojiť na prakticky každú Postgres databázu. Komponenta však nepodporuje nasledovné vlastnosti:
 
* Port
 
* Port
 
* ClientEncoding
 
* ClientEncoding
Maybe there are other unsupported connection parameters.
 
 
--[[User:Jrmarino|Jrmarino]] 11:28, 13 Mar 2006 (CET)
 

Latest revision as of 13:52, 25 December 2008

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Všeobecné

Toto FAQ je venované databázovému programovaniu v Lazaruse.

Kde nájdem ďalšie FAQ?

Na oficiálnej stránke www.lazarus.freepascal.org. Tu nájdete stránku, ktorá pôvodne začínala ako kópia FAQ z www.lazarus.freepascal.org, a obsahuje riešenie všeobecnejších problémov.

Kde nájdem databázové komponenty?

Komponenty SQLdb sú súčasťou balíčka Lazarus/components/SQLdb/sqldblaz.lpk. Nainštalujte tento balíček a budete schopní pripájať sa do databáz MySQL, Interbase/Firebird a Postgres. Pozrite si tiež návod na Inštalovanie balíčkov.

Existujú aj nejaké iné komponenty?

Áno. ZEOS components boli portované do Lazara. Stiahnitie si ZEOSDBO_Rework z ZEOS cvs. Prečítajte si tiež tento tutoriál Zeos. Pascal Data Objects (Pascalovské dátové objekty) fungujú rovnako v Delphi aj FPC 2.0.

Interbase / Firebird

Ako sa pripojím z Linuxu na server bežiaci pod Windows?

Zadanie cesty do databázy na servri bežiacom pod Windows nie je z klienta bežiaceho pod Linuxom nie je najjednoduchšie.

Predpokladajme, že Firebird máte nainštalovaný v adresári F:\Program Files\firebird\. Ukážková databáza employee.fdb sa potom nachádza v adresári F:\Program Files\firebird\examples\ . IP adresa servra je 192.168.2.100.

Potom zadajte nasledovný databasename vo vašom IBConnection:

192.168.2.100:F:\Program Files\firebird\examples\employee.fdb

Všimnite si, že nemusíte zadávať samostatne hodnotu do vlastnosti hostname!

MySQL

Aké verzie MySQL sú podporované?

Komponenty SqlDB momentálne podporujú MySQL 4.0, MySQL 4.1 a MySQL 5.0. Dajte pozor, aby ste používali komponenty rovnakej verzie, akú má knižnica klienta. Napr. pokiaľ používate klientské knižnice pre MySQL 4.1., musíte používat TMySQL41Connection, aj v prípade, že sa pripájate na server verzie 4.0 alebo 5.0.

Pascalovské dátové objekty (Pascal Data Objects)

Funkcionalita ako napr. Prepared Statements, Bindings, Stored Procedures, atď., ktoré priniesli MySQL verzie 4.1 a 5.0 sú podporované databázovým API nazvaným Pascal Data Objects. API je inšpirované PHP Data Objects. Všetok kód a dokumentácia potrebná k používaniu tohoto API je k dispozícii na https://trac.synsport.com:8000/index.php/pdo/wiki (užívateľ/heslo je guest/guest)

PostgreSQL

Pripojenie do PostresSQL databáz zabezpečuje komponenta TPQConnection. Táto komponenta používa knižnice PostgresSQL libpq[1], čiže je možné sa pripojiť na prakticky každú Postgres databázu. Komponenta však nepodporuje nasledovné vlastnosti:

  • Port
  • ClientEncoding