Lazarus Documentation/sk

From Free Pascal wiki
Revision as of 03:30, 29 March 2020 by Trev (talk | contribs) (Text replacement - "Object Pascal Tutorial" to "Basic Pascal Tutorial")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

العربية (ar) Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) Bahasa Indonesia (id) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) Nederlands (nl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) Türkçe (tr) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

Dostupná dokumentácia k Lazarus a Free Pascal v slovenskom jazyku, neúplná, ak chcete zapojte sa.

Príručky Lazarus a Pascal

Užívateľské príručky Lazarus

Inštalácia

IDE - Integrované vývojové prostredie

LCL - Knižnica komponentov Lazarus

Vývoj

Nástroje

Prechod z Delphi

Príručky vývojárov Lazarus

LCL - Lazarus component library

Interfaces

Preklady

  • Správne preložené reťazce (en) Niekoľko poznámok pre programátorov o tom ako vo svojich aplikáciách tvoriť a používať preložiteľné reťazce. Rýchlejšie rozobrané všeobecné veci o tvorbe reťazcov, poskytuje niekoľko rád pre riešenie implementácie a ukazuje niektoré veci na zváženie, pri použití Angličtiny ako základného jazyka.

Dokumentácia ďalších komponentov

  • Pascal Script a Pascal Script Examples - Ako použiť komponenty Pascal script v Lazarus.
  • OpenGL - Ako použiť OpenGL v Lazarus
  • KOL-CE - Free Pascal/Lazarus port knižnice KOL&MCK. Ako v Lazarus vytvoriť veľmi kompaktné aplikácie pre Win32/WinCE.

Dokumentácia prekladača Free Pascal

Okrem tejto stránky, sa posledná verzia online dokumentácie v rôznych stiahnuteľných formátoch nachádza na hlavnej stránke Free Pascal Compiler.

Blogy a weby o Lazarus

Blogy

  • Adventures of a Newbie - Blog nováčika, začínaji s nejakými návodnými informáciami v bežiacom zázname.
  • Na ceste s Lazarus/Freepascal - Blog určený pre záznamy o ksúsenostiach pri programovaní s Lazarus a Freepascal (by Luiz Américo)
  • Prenos do Lazarus - Blog popisujúci prenos stredne veľkých aplikácií (100 k) z D7 s CLX do Lazarus (by Alexsander da Rosa)
  • Život Lazarus - Bádanie jedného človeka o možnostiach open source RAD (by Wibblytim).
  • Bee.ography - Jednoducho (ďalší) bzukot včely!

Webové stráky