Lazarus release version for Ubuntu/pl

From Free Pascal wiki
Revision as of 02:21, 12 November 2021 by Trev (talk | contribs) (Add page template, remove categories from page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) polski (pl)

Wersja wydawnicza Lazarusa dla Ubuntu

Najlepiej jest zainstalować Lazrusa z repozytorium Ubuntu. Można użyć polecenie:

   sudo apt install lazarus

pomocne może być również uruchomienie polecenia:

   sudo apt install fpc fpc-source lcl

które działa przynajmniej na Ubuntu 18.04.

Dodatkowe, równoległe instalacje z fpcupdeluxe mogą nie działać po tych instalacjach, chyba że stare instalacje zostaną usunięte. Uwaga: Ta strona zawierała (patrz historia) różne nieaktualne informacje, które już nie działają.