Main Page/vi

From Free Pascal wiki
Revision as of 02:07, 3 September 2008 by Kasper8x (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Chào đón bạn đến với Lazarus-ccr Pascal

About

Mục đích trang (wiki) này là xây dựng một kho tri thức (knowledgebase) của FPC/Lazarus và các dự án liên quan.

FPC (Free Pascal Complier) có tài liệu hướng dẫn ở nhiều định dạng khác nhau, nhưng thông tin về người phát triển FPC, tổ chức FPC những tài liệu chính thức về FPC không tập hợp ở đây.

Lazarus, mặt khác, còn nhiều thiếu sót trong tài liệu hướng dẫn. Vì thế trang web này được tạo ra như một "tài liệu mở" hay là "wiki" để mọi người có thể sửa và thêm nội dung.

Wiki tăng tốc mọi thứ bằng cách bản thân có thể được sửa chửa và thêm bớt nội dung chỉ với một trình duyệt! Để tham khảo, xin mời bạn ghé qua 30 Second Quick Wiki Tutorial hoặc WikiPedia Tutorial. Một Sand Box dùng để thự hành. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, vui lòng gửi thông báo đến trang administrator hoặc là gửi một báo cáo lỗi tại website của SF Lazarus-CCR. Bạn cũng có thể để lại lời nhắn hay lời đề nghị tại Site Feedback của chúng tôi.

Để xem tiến trình dự án Lazarus, hãy click trang History.

Tài liệu về Free Pascal

Tài liệu về người phát triển FPC
Chứa những tài liệu có sẵn về những người phát triển và những nguời cộng tác khác của FPC-Free Pascal Compiler, chẳng hạn như người dịch những thông điệp sang ngôn ngữ khác, một bản danh sách các thông tin về sự gắn kết, tổ chức, thủ tục của bản FPC releases, những danh sách ToDo, v.v...

Tài liệu về Lazarus

Tài liệu về Lazarus
Tất cả mọi tài liệu có sẵn và hướng dẫn về Lazarus IDE (bao gồm cả tài liệu sử dụng Free Pascal Complier) có tại trang Tài liệu về Lazarus. Nhiều trang đang "trong tình trạng phát triển" vì thế xin vui lòng đóng góp chút ít thời gian và kinh nghiệm của bạn vào những nơi này. Bạn cũng có thể tạo một trang cá nhân có thông tin liên lạc, nếu bạn muốn.

Downloads

Tất cả những thành phần có sẵn và các packages có tại Lazarus-CCR Sourceforge files area. Free Pascal Compiler và các phiên bản thử nghiệm của Lazarus có thể tìm thấy tại The Lazarus Sourceforge site. Những tài liệu khác trong các packages này có thể tìm thấy tại Components and Code examples trên wiki nếu như người đóng góp code tạo ra ở đây. Bản Complier và một số code đóng góp có thể tìm thấy tại trang Free Pascal Compiler download mirrors và tại Lazarus IDE website. Địa chỉ dowload các Lazarus Snapshot tại đây

Mailing lists

Người mới học cũng như người nhiều kinh nghiệm sử dụng đều được mời tham gia mailing lists của Lazarus-ccr announcegeneral.

Có thể sẽ hữu dụng hơn là IDE mailing lists Lazarus

và mailing lists những người phát triển và công cáo FreePascal

Ai đang làm gì?

Nếu bạn đang chuyển đổi một thành phần (component) hay thư viện (library), hoặc là bạn cần một vài thứ đã được chuyển đổi, xin hãy gửi nó tại trang Current conversion projects. Các bài viết này sẽ giúp ích cho những người phát triển bản hướng dẫn - những người mún chuyển đổi các component được yêu cầu, cũng như tránh việc hai người cùng chuyển đổi một package giống nhau.

References, Links and Resources

Lazarus IDE

News and information about the status of the Lazarus IDE can be found on the Lazarus IDE website. Ideas, todos, and other plans can be found at Lazarus Development Process‎ page. Releases of the Lazarus IDE and FreePascal compiler can be downloaded from there. The Lazarus file area also has the latest packages of the compiler and IDE available for download.

Active Lazarus Projects

Our current listing of Projects using Lazarus with publicly accessible websites and Lazarus related files to download.

In the Lazarus Application Gallery you can see some screenshots of applications created with Lazarus.

Super Sites and Link Farms

Our current collection of Delphi/Kylix related sites can be found on our Page Of Code Sites. Please add to it if you know of a good site that hasn't been listed yet.

Specialized Search Engines

There are some outstanding search and knowledge bases online that can be a great help for learning new techniques and solving problems. Tamarack Associates operates a fast search engine specifically for the Borland usenet archives. Mer Systems Inc. provides a similar search engine. Another outstanding source of information along with a sitewide search capability is Earl F. Glynn's Computer Lab and Reference Library.

Marketing Case Studies

An opportunity for Lazarus users to explain why Lazarus is the IDE of choice.

Presenting FPC/Lazarus at a trade show and at contests

FPC/Lazarus was presented with a booth at the Systems 2005, the Systems 2006 and the Systems 2007 in Munich. Based on the experiences from these trade shows, a collection of information to help future preparations for a trade show booth was built. Lazarus and related projects have also participated in a number of Contests, and a wiki page was prepared to help future contests inscriptions.