Main Page/vi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Chào đón bạn đến với Lazarus-ccr Pascal

About

Mục đích trang (wiki) này là xây dựng một kho tri thức (knowledgebase) của FPC/Lazarus và các dự án liên quan.

FPC (Free Pascal Complier) có tài liệu hướng dẫn ở nhiều định dạng khác nhau, nhưng thông tin về người phát triển FPC, tổ chức FPC những tài liệu chính thức về FPC không tập hợp ở đây.

Lazarus, mặt khác, còn nhiều thiếu sót trong tài liệu hướng dẫn. Vì thế trang web này được tạo ra như một "tài liệu mở" hay là "wiki" để mọi người có thể sửa và thêm nội dung.

Wiki tăng tốc mọi thứ bằng cách bản thân có thể được sửa chửa và thêm bớt nội dung chỉ với một trình duyệt! Để tham khảo, xin mời bạn ghé qua 30 Second Quick Wiki Tutorial hoặc WikiPedia Tutorial. Một Sand Box dùng để thự hành. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì, vui lòng gửi thông báo đến trang administrator hoặc là gửi một báo cáo lỗi tại website của SF Lazarus-CCR. Bạn cũng có thể để lại lời nhắn hay lời đề nghị tại Site Feedback của chúng tôi.

Để xem tiến trình dự án Lazarus, hãy click trang History.

Tài liệu về Free Pascal

Tài liệu về người phát triển FPC
Chứa những tài liệu có sẵn về những người phát triển và những nguời cộng tác khác của FPC-Free Pascal Compiler, chẳng hạn như người dịch những thông điệp sang ngôn ngữ khác, một bản danh sách các thông tin về sự gắn kết, tổ chức, thủ tục của bản FPC releases, những danh sách ToDo, v.v...

Tài liệu về Lazarus

Tài liệu về Lazarus
Tất cả mọi tài liệu có sẵn và hướng dẫn về Lazarus IDE (bao gồm cả tài liệu sử dụng Free Pascal Complier) có tại trang Tài liệu về Lazarus. Nhiều trang đang "trong tình trạng phát triển" vì thế xin vui lòng đóng góp chút ít thời gian và kinh nghiệm của bạn vào những nơi này. Bạn cũng có thể tạo một trang cá nhân có thông tin liên lạc, nếu bạn muốn.

Downloads

Tất cả những thành phần có sẵn và các packages có tại Lazarus-CCR Sourceforge files area. Free Pascal Compiler và các phiên bản thử nghiệm của Lazarus có thể tìm thấy tại The Lazarus Sourceforge site. Những tài liệu khác trong các packages này có thể tìm thấy tại Components and Code examples trên wiki nếu như người đóng góp code tạo ra ở đây. Bản Complier và một số code đóng góp có thể tìm thấy tại trang Free Pascal Compiler download mirrors và tại Lazarus IDE website. Địa chỉ dowload các Lazarus Snapshot tại đây

Mailing lists

Người mới học cũng như người nhiều kinh nghiệm sử dụng đều được mời tham gia mailing lists của Lazarus-ccr announcegeneral.

Có thể sẽ hữu dụng hơn là IDE mailing lists Lazarus

và mailing lists những người phát triển và công cáo FreePascal

Ai đang làm gì?

Nếu bạn đang chuyển đổi một thành phần (component) hay thư viện (library), hoặc là bạn cần một vài thứ đã được chuyển đổi, xin hãy gửi nó tại trang Current conversion projects. Các bài viết này sẽ giúp ích cho những người phát triển bản hướng dẫn - những người mún chuyển đổi các component được yêu cầu, cũng như tránh việc hai người cùng chuyển đổi một package giống nhau.

Tham khảo, Liên kết và Tài nguyên

Lazarus IDE

Tin tức và thông tin về Lazarus IDE (Interactive Development Environment) có thể xem thêm tại Lazarus IDE website. Những ý kiến, ToDo, và các dự án khác có thể tìm thấy ở trang Lazarus Development Process‎. Các bản phát hành của Lazarus IDE và FreePascal Complier có thể tải về ở đây. Trang Lazarus file area còn có các package mới nhất về phiên bản Complier và IDE có thể download.

Các đề án Lazarus đang thực hiện

Danh sách hiện tại của chúng tôi về Các đề án sử dụng Lazarus cùng các trang web với quyền truy cập công cộng và các file liên quan về Lazarus có thể tải về.

Tại trang Thư viện ứng dụng Lazarus bạn có thể bắt gặp một vài screenshots của các ứng dụng (application) được tạo ra bằng Lazarus.

Super Sites và Link Farms

Tập hợp các trang web của chúng tôi liên quan đến Delphi/Kylix có thể tìm thấy tại Những trang về Code của chúng tôi. Xin hãy thêm vào đó nếu bạn biết một trang web hay mà chưa được liệt kê ở đây.

Những Bộ máy tìm kiếm đặc biệt hóa­

Có một số bộ máy tìm kiếm bên ngoài và các cơ sở tri thức online mà có thể sẽ rất hữu ích trong việc học các kỹ thuật và cách giải quyết vấn đề. Tamarack Associates tổ chức một bộ tìm kiếm nhanh search đặt biệt dành cho các lưu trữ trên mạng của Borland. Mer Systems Inc. cũng cung cấp một bộ tìm kiếm tương tự engine. Và một số nguồn thông tin không chính thức khác trên một trang web lớn search có khả năng là Earl F. Glynn's Computer Lab and Reference Library.

Marketing Case Studies

An opportunity for Lazarus users to explain why Lazarus is the IDE of choice. Một cơ hội cho các Lazarus users để giải thích tại sao Lazarus là sự lựa chọn về IDE.

Giới thiệu FPC/Lazarus tại một triển lãm thương mại và tại những cuộc thi

FPC/Lazarus có mặt với một booth tại Systems 2005, Systems 2006Systems 2007 ở Munich. Dựa vào những kinh nghiệm từ những triển lãm thương mại này, một tập hợp của các thông tin để giúp đỡ những sự chuẩn bị tương lai một booth triển lãm thương mại được xây. Lazarus và những dự án liên quan cũng tham gia vào một số Cuộc thi, và một wiki page sẵn sàng để giúp đỡ những những cuộc thi tương lai.

Các bản dịch (Translation)

Bản Wiki cũ

Những trang này đang được chuyển đổi từ khuôn dạng wiki cũ. Bản wiki với front page cũ có thể được tìm thấy ở đây. Nội dung Nguyên bản Bởi User:VlxAdmin.