NaN/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 09:41, 21 February 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) русский (ru)

NaN (epäluku, Not a number) on numeerisen datatyypin arvo, joka edustaa määrittelemätöntä tai ennalta arvaamatonta arvoa. Nämä arvot johtuvat toiminnoista, joilla on määrittelemättömät numeeriset tulokset. NaN ei ole sama kuin äärettömyys.


program Project1;

begin
  Writeln (0/0);
  Readln;
end.