Overview of Free Pascal and Lazarus/sk

From Free Pascal wiki
Revision as of 15:55, 6 February 2008 by T5 (talk | contribs) (→‎Aplikácie s GUI)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) Bahasa Indonesia (id) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆) (zh_CN) 中文(臺灣) (zh_TW)

Free Pascal (FPC) je open-source prekladač Pascalu s dvomi významnými vlastnosťami: vysoká miera komapitibility s Delphi a dostupnosť pre rozmanité platformy, vrátane Windows, Mac OS X a Linux. Kompabilita Free Pascalu s Delphi nezahŕňa len podporu rovnakého programovacieho jazyka Object Pascal, korý používa aj Delphi, ale aj kvôli množstvu rovnakých knižníc výkonných programov a tried, ktoré používaných aj v Delphi. To zahŕňa dôverne známe unity ako System, SysUtils, StrUtils, DateUtils, Classes, Variants, Math, IniFiles a Registry, ktoré sú zahrnuté vo Free Pascale na všetkých podporovaných platformách. Free Pascal tiež zahŕňa unity ako Windows, ShellAPI, BaseUnix, Unix a DynLibs umožňujúce pristupovanie k vlastnostiam špecifickým pre daný operačný systém. Týchto tucet (približne) unít tvorí základ, ktorý je zvyčajne označovaný ako Free Pascal behová knižnica (Free Pascal run-time library - RTL).

Lazarus je open-source vývojový systém, vybudovaný na prekladači Free Pascal pridaním integrovaného vývojového prostredia (Integrated development environment - IDE), ktoré zahŕňa editor zdrojového kódu so zvýrazňovaním syntaxe a vizuálneho návrhára formulárov, ako aj knižnicu komponentov, ktorá je vysoko kompatibilná s Delphi Visual Component Library (VCL). Knižnica komponentov Lazarus (Lazarus Component Library - LCL) zahŕňa ekvivalenty mnohých z všeobecne známych ovládacích prvkov VCL ako formuláre, tlačítka, textové polia a podobne, pomocou ktorých je možné vybudovať aplikácie, ktoré budú mať grafické používateľské rozhranie (Graphical user interface - GUI).

Oba projekty, Free Pascal aj Lazarus sú napísané v Pascale a pre oba je dostupný kompletný zdrojový, nie len pre prekladač Free Pascal a Lazarus IDE, ale aj pre unity, ktoré tvoria Free Pascal RTL a Lazarus LCL.

Ako Delphi, Free Pascal a Lazarus sú všobecné programovacie nástroje, čo znamená, že v nich môžete vyvíjať široký výber programov, vrátane nasledujúcich:

Konzolové aplikácie

Konzolové aplikácie nemajú GUI. namiesto toho sú zvyčajne spúšťané z z konzoly, čítajú svoj vstup z konzoly a zapisujú svoj výstup na konzolu. Vo Windows je konzola zvyčajne označovaná ako okno príkazového riadku. v OS X a Linuxe je je ako konzola označované okno terminálu. Konzolové aplikácie zahŕňajú veci ako malé obslužné programy, ako Windows FC (file compare) alebo Unixové príkazy cd a cp. Konzolové aplikácie môžu byť aj množstvo výkonných spracovateľských, modelovacích alebo data spracujúcich programov, ktoré nepotrebujú vkusné GUI, pretože sú spušťané inými programmi alebo z dávkových súborov (alebo skriptov shellu na Unixe/Linuxe). Prekladač Free Pascal compiler a užitočné programy v ňom zahrnuté sú všetky tiež konzolovými programmi, čiže môžu byť spúšťané z konzoly, dávkového súboru alebo IDE Lazarus.

Pre vytvorenie konzolového programu nepotrebujete nič viac ako textový editor a prekladač Free Pascal. Pre ich vývoj nepotrebujete používať Lazarus, ale ak dávateprednosť práci v integrovanom prostredí, môžete použiť Lazarus a vytvoriť v ňom projekt pre konzolovú aplikáciu a potom upravovať a prekladať kód v Lazarus IDE.

Dynamicky načítateľné knižnice

Dynamicky načítateľné knižnice sú zvyčajne kolekcie preložených funkcií, ktoré môžu byť volané inými programmi. Akonapovedá meno, knižnica nie je zviazaná s vašim programom v dobe prekladu, ale namiesto toho je načítaná za behu programu. Vo Windows majú súbory knižníc príponu .dll (dynamic-link library alebo DLL). V OS X majú príponu .dylib (dynamic shared library). V Linuxe majú knižnicepríponu .so (shared object library).

Dynamicky načítateľné knižnice sú zvyčajne používané pre vývoj doplnkov do iných programov, pre vývoj knižníc, ktoré môžu byť volané programmi napísanými v iných jazykoch, ako C, či C++, alebo na rozdelenie veľkých projektov do kusov, takže si vývojari projektu nestúpajú navzájom po prstoch. Windows samotný je vytvorený z stoviek DLLs, podobne ako mnohé ďalšie veľké aplikácie, napr. OpenOffice.org.

Ako pri konzolových programov, na vývoj knižníc Vám stačí textový editor a prekladač Free Pascal, hoci môžete vytvoriť aj projekt Lazarus pre knižnicu a vyvinúť knižnicu v Lazarus IDE.

Vo Windows, majú DLL nežiadúcu reputáciu pre ich prekrývajúcu sakomplexnosť a nestabilitu. To má však viac spoločné so spôsobom ako boli nainštalované, ako s DLL samotnými. Momentálne, keďže je posielanie informácií do a z DLL zabezpečené pomocou štandardných, jednoduchých dátových typov (radšej ako pomocou jazykovo závislých objektov alebo štruktúr), to vyžaduje od programátorov aby venovali viac pozornosti na to čo robia. Ak je to urobené správne, výsledkom môžu byť lepšie, stabilnejšie programy.

Aplikácie s GUI

Väčšina programov, ktoré denne používate sú GUI aplikácie. Patria sem napríklad textové procesory, webové prehliadače, tabuľkové kalkulátory alebo mnoho vývojových nástrojov. Lazarus a Delphi sú oba dobrými príkladmi plne funkčných GUI aplikácií. Pri vývoji GUI aplikácie pomocou Lazarus, môžete nie len vyvíjať unity Pascalového kódu, ale aj navrhnúť formuláre obsahujúce vizuálne prvky ako tlačítka, či zoznamy. Podobne ako Delphi, návrhár formulárov v Lazarus je spracovaný vizuálne. Riadiace vlastnosti môžu byť nastavené v IDE alebo samotným kódom programu.

Keďže sú ovládacie prvky LCL dostupné na všetkých podporovaných platformách, GUI aplikácia vyvinuté na jednej platforme (napríklad Windows) môžu byť preložené pre inú platformu (napríklad OS X alebo Linux) bez akejkoľvek zmeny v návrhu formulára alebo v zdrojových súboroch.

Pôvodní spolupracovníci a zmeny

  • Preložil --Komunista 20:44, 26 December 2007 (CET)