RichMemo/pl

From Free Pascal wiki
Revision as of 23:26, 15 July 2017 by Matek.y (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

English (en) polski (pl) русский (ru)

RichMemo na MacOSX Podziękowania dla Dominique'a Louisa

RichMemo jest pakietem zawierającym komponent zastępujący ten z Delphi - TRichEdit. Jest zaprojektowany tak, aby działał na wielu platformach, czyli na Win32, MacOSX oraz Linuxie. Dzięki temu, że jego głównym celem jest działanie na wielu platformach, natywne RichMemo API można z łatwością rozszerzyć tak, by było kompatybilne z Delphi.

Głównymi cechami tego komponentu są:

 • Podświetlanie tekstu
 • Wsparcie dla obsługi systemowego kodowania Unicode

Planowane: (patche mile widziane)

 • Wstawianie obrazów do tekstu
 • Osadzanie kontrolek LCL?

Pobierany plik ZIP zawiera komponent, pakiet instalacyjny oraz aplikację demonstracyjną, która ukazuje funkcje komponentu (zależą one od platformy, więcej w tabeli na dole artykułu).

W razie potrzeby prosimy dodać swoje raporty bugów czy też prośby o jakieś funkcje na Lazarus CCR.

Licencja

Autor: Dmitry 'skalogryz' Boyarintsev

Zmodyfikowana licencja LGPL (taka sama jak w FPC RTL i Lazarus LCL) . Możesz skontaktować się z autorem, jeśli zmodyfikowany LGPL nie współpracuje z licencją Twojego projektu.

Pobieranie

Ostatnia wersja dostępna jest tutaj: https://lazarus-ccr.svn.sourceforge.net/svnroot/lazarus-ccr/components/richmemo

Wersję testową można pobrać tutaj: https://havefunsoft.com/share/richmemo.zip . Snapshot jest aktualizowany co wieczór. Przejrzyj plik "revision.txt", aby dowiedzieć się więcej o tworzącej się nowej wersji.

Zmiany

 • Wersja 1.0.0 z 22 czerwca 2009 r.
 • Wersja 0.8.0 z czerwca 2009 r.

Zależności / Wymagania systemowe

 • Lazarus 1.0.0

Status: Opublikowano.

Instalacja

 • Pobierz pakiet.
 • Otwórz go, zainstaluj i przebuduj IDE.
 • TRichMemo zostanie dodane na stronę "Common Controls".

RichMemoPalette.PNG

TRichMemo

Parametry czcionki

Parametry czcionki są głównie reprezentowane przez rekord TFontParams. Ten typ jest przeznaczony do opisu bogatych atrybutów czcionki. Niektóre atrybuty wykraczają poza zakres klasy TFont, więc potrzebny był dodatkowy typ. Jednak większość typów danych związanych z TFont jest ponownie używana (tzn. TFontStyles).

 • Name - nazwa (rodzina) czcionki.
 • Size - rozmiar czcionki w punktach (ujemne wartości mogą spowodować niespodziewane skutki).
 • Color - kolor czcionki.
 • Style - style czcionki, w tym pogrubienie, kursywa, przekreślenie, podkreślenie.
 • HasBkClr - boolean flag, if the text for the should have background color (if true, BkColor field is used, otherwise BkColor is ignored). Transparency is not supported.
 • BkColor - background (aka highlight) color for the text.
 • VScriptPos - vertical adjustment for the text
  richmemo indeksy.png
  .