RichMemo/pl

From Free Pascal wiki
Revision as of 00:50, 16 July 2017 by Matek.y (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

English (en) polski (pl) русский (ru)

RichMemo na MacOSX Podziękowania dla Dominique'a Louisa

RichMemo jest pakietem zawierającym komponent zastępujący ten z Delphi - TRichEdit. Jest zaprojektowany tak, aby działał na wielu platformach, czyli na Win32, MacOSX oraz Linuxie. Dzięki temu, że jego głównym celem jest działanie na wielu platformach, natywne RichMemo API można z łatwością rozszerzyć tak, by było kompatybilne z Delphi.

Głównymi cechami tego komponentu są:

 • Podświetlanie tekstu
 • Wsparcie dla obsługi systemowego kodowania Unicode

Planowane: (patche mile widziane)

 • Wstawianie obrazów do tekstu
 • Osadzanie kontrolek LCL?

Pobierany plik ZIP zawiera komponent, pakiet instalacyjny oraz aplikację demonstracyjną, która ukazuje funkcje komponentu (zależą one od platformy, więcej w tabeli na dole artykułu).

W razie potrzeby prosimy dodać swoje raporty bugów czy też prośby o nowe funkcje na Lazarus CCR.

Licencja

Autor: Dmitry 'skalogryz' Boyarintsev

Zmodyfikowana licencja LGPL (taka sama jak w FPC RTL i Lazarus LCL) . Możesz skontaktować się z autorem, jeśli zmodyfikowany LGPL nie współpracuje z licencją Twojego projektu.

Pobieranie

Ostatnia wersja dostępna jest tutaj: https://lazarus-ccr.svn.sourceforge.net/svnroot/lazarus-ccr/components/richmemo

Wersję testową można pobrać tutaj: https://havefunsoft.com/share/richmemo.zip . Snapshot jest aktualizowany co wieczór. Przejrzyj plik "revision.txt", aby dowiedzieć się więcej o tworzącej się nowej wersji.

Zmiany

 • Wersja 1.0.0 z 22 czerwca 2009 r.
 • Wersja 0.8.0 z czerwca 2009 r.

Zależności / Wymagania systemowe

 • Lazarus 1.0.0

Status: Opublikowano.

Instalacja

 • Pobierz pakiet.
 • Otwórz go, zainstaluj i przebuduj IDE.
 • TRichMemo zostanie dodane na stronę ,,Common Controls".

RichMemoPalette.PNG

TRichMemo

Parametry czcionki

Parametry czcionki są głównie reprezentowane przez rekord TFontParams. Ten typ jest przeznaczony do opisu bogatych atrybutów czcionki. Niektóre atrybuty wykraczają poza zakres klasy TFont, więc potrzebny był dodatkowy typ. Jednak większość typów danych związanych z TFont jest ponownie używana (tzn. TFontStyles).

 • Name - nazwa (rodzina) czcionki.
 • Size - rozmiar czcionki w punktach (ujemne wartości mogą spowodować niespodziewane skutki).
 • Color - kolor czcionki.
 • Style - style czcionki, w tym pogrubienie, kursywa, przekreślenie, podkreślenie.
 • HasBkClr - flaga typu boolean, gdzie tekst powinien mieć swój kolor tła (jeżeli prawda, to BkColor jest używany, w przeciwnym wypadku nie). Przezroczystość nie jest wspierana.
 • BkColor - kolor tła (a'la podświetlenie) tekstu.
 • VScriptPos - poziome położenie tekstu
  richmemo indeksy.png
  .
  • vpNormal - normalne.
  • vpSubscript - indeks dolny.
  • vpSuperscript - indeks górny.
Rzeczywiste przesunięcie pionowe indeksów zależy od systemu operacyjnego i obecnie nie można tego kontrolować.

TFontParams możesz przypisać do struktury TFont, lecz aby tego dokonać, powinieneś użyć funkcji GetFontParams(afont: TFont). Uwaga - większość komponentów LCL ma ustawione wartości TFont na domyślne (ang. ,,default"), ale nie są to wartości w pełni rzeczywiste, lecz raczej są wskazaniem domyślnej czcionki danej kontrolki (coś jak clDefault dla TColor).

Funkcja GetFontParams rozwiązuje ten problem i zwraca rzeczywistą nazwę czcionki.

Metody

SetTextAttributes

procedure SetTextAttributes(TextStart, TextLen: Integer; AFont: TFont);
 • TextStart : Integer - pierwszy znak do zmodyfikowania
 • TextLen : Integer - liczba znaków do zmodyfikowania
 • AFont : TFont - czcionka, jaka ma być zastosowana do danej części tekstu
procedure SetTextAttributes(TextStart, TextLen: Integer; const TextParams: TFontParams);
 • TextStart : Integer - pierwszy znak do zmodyfikowania
 • TextLen : Integer - liczba znaków do zmodyfikowania
 • TextParams : TFontParams - parametry czcionki do ustawienia

Internale

Platformy wspierające Matrixa

Funkcja Win32 Gtk2 Qt Cocoa Carbon
Kolor czcionki i style zaznaczenia Tak Tak Tak Tak Tak
Kolor tła czcionki Tak Tak Tak Tak Nie
Indeks dolny i górny Tak Tak Nie Nie Nie
GetStyleRange Tak Tak Nie Tak Tak
Wyrównanie akapitu Tak Tak Tak Tak Prawie niemożliwe
Metryki akapitu Yes Yes No Yes Almost Impossible
Tabulatory Yes Yes No Yes No
Powiększanie Yes Incomplete No Yes No
Drukowanie Yes No No No No
Otwieranie/Zapisywanie tekstu sformatowanego (RTF) OS RichMemo No OS OS
Wstawianie tabel Yes Yes No No No

Win32

RichMemo bez motywu systemowego
RichMemo z motywem systemowym