Sand Box/sk

From Free Pascal wiki
Revision as of 21:34, 25 July 2015 by FTurtle (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) Bahasa Indonesia (id) italiano (it) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Heading


Externý odkaz

Externý odkaz: popis odkazu

Obrázok

Tento text musí byť umiestnený blízko obrázku, robí to? zxvzxcv zxvc xcv xzcv zxcv zxvc zxvc zxcv zxcv zxcv zxcv xcv xcv xcv xcv zxcv zxcv zxcv xcv zxcv zxcv aaaaaaaaaaaaa
A tento riadok ide kde? a tento riadok?

Tabuľky

Tabuľka 1

Hlavička 1 Hlavička 2
Podhlavička 1 Podhlavička 2 Podhlavička 3 Podhlavička 4
Položka A Položka B Položka C Položka D

Tabuľka 2

Hlavička 1 Hlavička 2 Hlavička 3 Hlavička 4
Položka 1 Položka 2 Položka 3 Položka 4

Odrážky

 • jeden
 • dva
  • tri

Číslovanie

 1. prvý
 2. druhý
 3. trezá

Vnorené číslovanie

 1. prvý
  1. prvý.jedna
  2. prvý.dva
  3. prvý.tri
 2. druhý
  1. druhý.jedna
  2. druhý.dva
  3. druhý.tri

Miešané číslovania a odrážok

 1. prvý
  • prvý.jedna
  • prvý.dva
  • prvý.tri
 2. druhý
  • druhý.jedna
  • druhý.dva
  • druhý.tri

Odsadenie riadku

      Prosím všimnite si že všetky príspevky do Lazarus-ccr so považované za uvoľnené pod GNU Free Documentation License (viz Lazarus-ccr:Copyrights for details). Ak nechcete aby Váš príspevok bol upravovaný a redistribuovaný, potom ho tu neposielajte.

Zároveň nám sľubujete, že ste to napísali sám alebo prekopírovali z public domain alebo podobného slobodného zdroja. NEPOSIELAJTE CHR8NENÚ PR8CU BEZ DOVOLENIA!

TEST


Ďalší Test:

Chcem vytvoriť orámovaný text:

Toto je v ráme alebo aspoň dúfam!

Toto je mimo rámika, nie? A totoje odkaz na moju nekompletnú Structural Analyis knihu


New section?

Let's see... ok


if Graphviz was installed, this would draw a pretty graph...

<graphviz> digraph G { rankdir=LR; node [fontsize = "8" shape = "rectangle"]; Node 1" -> "Node 2"; } </graphviz>

This is a test to see, if I can edit a page after the Bad-Behavior update. fpcfan 22:43, 7 December 2007 (CET)

Odkazy na návody

30-sekundový rýchly Wiki Tutoriál