Shortint/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 17:36, 29 January 2020 by Bart (talk | contribs) (Use pascal highlighter)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Shortint on etumerkillinen kokonaisluku -128 ja 127 väliltä. Shortint on 8 bittiä pitkä.

Myös byte datatyyppi on 8 bittiä pitkä. Mutta byte datatyyppi on etumerkitön tyyppi ja se merkitsee sitä että se voi esittää numerot 0 ja 255 väliltä.


var
 a_shortint: shortint;
 a_byte : byte;
 s1, s2 : string;
begin
 a_shortint := %11110001;  // binary number
 a_byte   := %11110001;
 s1 := IntToStr(a_shortint); // s1 = '-15'
 s2 := IntToStr(a_byte);   // s2 = '241'

Katso myös


Navikointipalkki: datatyypit
Yksinkertaiset datatyypit

boolean byte cardinal char currency double dword extended int8 int16 int32 int64 integer longint real shortint single smallint pointer qword word

Monimutkaiset datatyypit

array class object record set string shortstring