Single/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 11:15, 28 March 2018 by Djzepi (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)

Single on IEEE 754:n yksinkertaisen tarkkuuden binaarinen liukulukuformaatti.

Arvo alue: 1.5E-45 .. 3.4E38
Tarkkuus: 6-9 merkitsevää numeroa
Muistivaatimus: 4 tavua tai 32 bittiä
Ominaisuus: Yksitietotyyppinen datakenttä voi pitää desimaaliluku arvoja, kokonaislukuja ja etumerkillisiä kokonaislukuarvoja. Muiden arvojen määrittäminen aiheuttaa virheilmoituksen kääntäjältä, kun ohjelma käännetään ja kääntäminen keskeytetään. Toisin sanoen suoritettavaa ohjelmaa ei luoda.

Datatyypin datakentän määritelmä Single:

 var 
  s : Single ;

Esimerkkejä kelvollisten arvojen liittämisestä:

  s : = - 123.45678 ;
  s : = 0 ;
  s : = 123.45678 ;

Esimerkkejä virheellisistä arvoista:

  s : = '-123.45678' ;
  s : = '0' ;
  s : = '123.45678' ;

Näiden kahden esimerkin ero on, että ylempi esimerkki on kokonaisluku- ja liukulukujen liittämisestä, kun taas alemman esimerkissä on String-tyyppisiä kirjaimia.

Binaarinen liukuluku formaatti

Mikä tahansa arvo talletaan single-tyyppiseen muuttujaan vie 32 bittiä, joka on muotoiltu seuraavasti:

Bitti Käyttö
31 Etumerkki (0 = positiivinen, 1 = negatiivinen)
30 -> 23 expotentti, kantaluku 127
22 -> 0 Desimaaliosa f, numerosta 1.f