Standard tab/pl

From Free Pascal wiki
Revision as of 01:04, 1 November 2021 by Slawek (talk | contribs) (Tłumaczenie na j. polski)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) polski (pl) русский (ru)

Zakładka Standard na Palecie komponentów zawiera podstawowe komponenty do użycia w formularzu.

size="100%"

Ikona Komponent Opis Dokumenty online
tmainmenu.png TMainMenu Menu u góry formularza. Link
tpopupmenu.png TPopupMenu Menu kontekstowe, które może wyskakiwać na predefiniowanych zdarzeniach, zwykle po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Link
tbutton.png TButton Wyświetla przycisk z podpisem. Link
tlabel.png TLabel Opisowe pole tekstowe, nieedytowalne. Link
tedit.png TEdit Jednowierszowe pole edycji tekstu. Link
tmemo.png TMemo Wielowierszowe pole edycji tekstu. Link
ttogglebox.png TToggleBox Dwustanowy przycisk oznaczony etykietą. Podobny do TButton, ale pozostaje wciśnięty po kliknięciu i jest zwalniany po kolejnym kliknięciu. Link
tcheckbox.png TCheckBox Pole wyboru. Przycisk ON/OFF wskazujący stan ON za pomocą znacznika wyboru. Link
tradiobutton.png TRadioButton Przycisk radiowy. Przycisk ON/OFF do użycia w połączeniu z innymi przyciskami TRadioButton tak, że tylko jeden z nich może być włączony. Link
tlistbox.png TListBox Pokazuje listę ciągów znaków typu string, z których użytkownik może dokonać wyboru. Link
tcombobox.png TComboBox Połączenie pola edycyjnego z listą rozwijaną do wyboru. Link
tscrollbar.png TScrollBar Umożliwia użytkownikowi przewijanie zawartości powiązanej kontrolki poprzez przesuwanie suwaka. Link
tgroupbox.png TGroupBox Kontener pozwalający na fizyczne i koncepcyjne grupowanie kilku obiektów. Link
tradiogroup.png TRadioGroup Grupa powiązanych, ale wzajemnie wykluczających się TRadioButtons, wymagająca od użytkownika wyboru jednej z zestawu alternatyw. To jak TGroupBox ze zintegrowanymi przyciskami TRadioButton. Link
tcheckgroup.png TCheckGroup Grupa elementów TCheckBox fizycznie i logicznie zgrupowanych razem w komponencie kontenera. Link
tpanel.png TPanel Wizualny kontener na inne komponenty. Link
tframe.png TFrame Pojemnik na komponenty, które można osadzać w formularzach lub innych ramkach. Link
tactionlist.png TActionList Lista TAction do scentralizowania obsługi menu/myszy/klawiatury. Link

Zobacz także

Component Palette
Standard - Additional - Common Controls - Dialogs - Data Controls - Data Access - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro