TCalendarDialog/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 21:51, 26 September 2019 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{TCalendarDialog}} '''TCalendarDialog''' Image:tcalendardialog.png on valintaikkuna (dialogi), joka auttaa valitsemaan päivämäärän kalenterista. Se löytyy Compon...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

TCalendarDialog tcalendardialog.png on valintaikkuna (dialogi), joka auttaa valitsemaan päivämäärän kalenterista. Se löytyy komponentti-paletin Dialogs-välilehdeltä.

component-TCalendarDialog.png

Execute metodi näyttää kalenteridialogin. Kyseinen metodi palauttaa true-arvon kun käyttäjä valitsee jonkun päivämäärän ja false-arvon jos käyttäjä peruu tai keskeyttää valinnan.


Esimerkki

 1. Valitse päävalikosta Projekti/Uusi projekti
 2. Siirrä TCalendarDialog-komponentti tcalendardialog.png lomakkeelle (form).
  Sen voi sijoittaa mihin tahansa paikkaan koska se ei ole näkyvä komponentti ohjelman ajon aikana vaan vain suunnitteluaikana.
  Component Palette Dialogs.png
  Se on sijoitettu komponenttipaletin dialogs-välilehdelle
 3. LisääTButton-painike tbutton.png lomakkeelle.
 4. Komponenttimuokkain näyttää Button1 olion ominaisuudet. Siirry Tapahtumat-välilehdelle komponenttimuokkaimessa. Valitse ruutu OnClickin oikealla puolella: siinä on pienempi laatikko, jossa on kolme pistettä (...). Klikkaa sitä, jolloin automaattisesti siirrytään lähdekoodieditoriin ja kohdistin sijoitetaan koodinpätkän alkuun.
 5. Täydennä koodi seuraavanlaiseksi:


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  dt:tdatetime;
  calendarSettings:TDisplaySettings;
begin
 dt:= now;
 CalendarDialog1.Date := dt;
 calendarSettings:= [dsShowWeekNumbers,dsStartMonday];
 CalendarDialog1.Title:='Valitse päivä';
 CalendarDialog1.DisplaySettings:= calendarSettings;
 if CalendarDialog1.Execute then
  begin
   dt:= CalendarDialog1.Date;
   ShowMessage( 'Valittu päivä on '+FormatDateTime( 'yyyy-mm-dd',dt ));
  end
 else
  ShowMessage( 'Tänään on '+FormatDateTime( 'yyyy-mm-dd',dt ));
end;


Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu