TColorListBox/eo

From Free Pascal wiki
Revision as of 06:15, 28 September 2021 by Deadmarshal (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) Esperanto (eo) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

tcolorlistbox screenshot.png

TColorListBox tcolorlistbox.png estas komponanto kiu montras (rulumeblan) liston de koloroj el kiuj la uzanto povas elekti. Ĝi haveblas el la Aldonaj langeto de la Componanto paletro.

La specifaj tajtoj de la TColorListBox estas:

 • ColorRectOffset - marĝeno ĉirkaŭ ĉiu kolora rektangulo.
 • ColorRectWidth - larĝo de kolora rektangulo
 • Style - difinas la elementoj montritaj en la listujo, kaj kiel la koloroj estas nomitaj.
  • cbStandardColors - inkluzivas la 16 LCL laŭnormaj koloroj en la listo, ekz. clRed or clBlue
  • cbExtendedColors - inkluzivas la 4 LCL etenditaj koloroj: clMoneyGreen, clSkyBlue, clCream, clMedGray
  • cbSystemColors - inkluzivas la OS- kaj etoso-dependitaj sistemaj koloroj
  • cbIncludeNone - inkluzivas la specialan koloron clNone. Uzu la atributon NoneColorColor por determini la anstataŭiga koloro. Se oni aplikas la NoneColorColor al clNone la kolora rektangulo montras forstrekita kadro kiel multaj desegnaĵaj programoj.
  • cbIncludeDefault - inkluzivas la specialan koloron clDefault. Atributo DefaultColorColor determinas la faktan koloron montritan.
  • cbCustomColor - la unua listujo de elementoj estas adaptebla pere de la laŭnorma kolora dialogo.
  • cbPrettyNames - montras "belajn" kolorajn nomojn apud la kolorujoj, ekz. 'Ruĝa'. Sen tiu ĉi opcio la internaj koloraj nomoj estas uzataj, ekz. 'clRuĝa'.
  • cbCustomColors - inkluvizas la uzanto-provizitaj koloroj je la fino de la listo. La koloroj devas esti difinitaj pere de stringlist en la OnGetColors evento, kiel ĉi tiu:
 procedure TForm1.ColorListBox1GetColors(Sender: TCustomColorListBox; Items: TStrings);
 begin
  Items.AddObject('Gold', TObject(PtrInt($00D7FF)));
  Items.AddObject('Chocolate', TObject(PtrInt($1E69D2)));
  Items.AddObject('Light blue', TObject(PtrInt($E6D8AD))); 
 end;


Ankaŭ vidu


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu