TForm/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 05:57, 1 March 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

TForm on lomakkeen luokka (class). Kaikki suunnitteluaikana luodut lomakkeet voidaan johtaa TFormista

Lomake edustaa ikkunaa tai valintaikkunaa, joka muodostaa sovelluksen käyttöliittymän. Eräänlainen säiliö, johon muut komponentit (esim. painikkeet (TButton), laabelit (TLabel), tekstin muokkauskentät (TEdit), kuvat ...) voidaan lisätä.

Uusi lomake (TForm) voidaan luoda käyttämällä Tiedosto|Uusi... ....

Application

Ohjelman käynnistyksen yhteydessä päälomake ja muut lomakkeet, joka on "autocreated", on todella toteutettu. Autocreate-lomakkeet voidaan valita käytettävissä olevista lomakkeista [Projekti | Projektikohtaiset asetukset | Lomakkeet]. Jos jostain syystä saatavilla olevilla lomakkeissa ei ole luetteloa lomakkeesta, jota pitäisi luoda automaattisesti, lisää tarvittava lomakkeen nimi ohjelman uses lausekkeeseen ja lisää rivi Application.CreateForm kyseiselle lomakkeelle.

program PTest;
uses
 Forms,
 UMainForm,
 UOtherForm;
{$R *.res}

begin
 Application.Title:='Test';
 RequireDerivedFormResource := True;
 Application.Initialize();
 Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
 Application.CreateForm(TOtherForm, OtherForm);
 Application.Run();
end.

Ominaisuudet (property)

 • Menu - yhdistää lomakkeeseen liitetty päävalikko (TMainMenu-olio) joka näkyy lomakkeen yläosassa ohjelman ajon aikana
 • Popupmenu - linkki ponnahdusvalikkoon (TPopupMenu-olioon), joka aktivoituu, kun lomaketta klikataan hiiren kakkospainikkeella
 • PopupParent -
 • SessionProperties -
 • ActiveControl -

Katso myös