TStringList/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 14:47, 16 November 2019 by Djzepi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) polski (pl)

TStringList on luokka (Class) josta johdetut oliot voivat olla mielivaltaisen pitkiä merkkijono (string) luetteloita. Merkkijonot ovat TStringList:ssa ketjutettuina teksteinä tai merkkijonojen sarjana. Toiminnallisuutena on myös avainarvoparin hakeminen.


Periytyminen
 • TObject - Kaikkien (Class) luokkien kantaluokka.
  • TPersistent, IFPObserved - Kantaluokka tietovirtassa ja pysyvissä ominaisuuksissa (stream & persistent) - Liitäntä oliolle, joka voidaan havaita (Interface observed object).
   • TStrings - Luokka merkkijonotaulukkojen ja -kokoelmien hallintaan
    • TStringList - Vakiototeutus TStrings-luokasta.

TStringList lisää lajittelu toiminnallisuuden verrattuna TStrings-luokkaan lisäämällä ominaisuudet Sorted (lajiteltu), Duplicates (kopiot) ja CaseSensitive (onko isoilla ja pienillä kirjaimilla eroa) sekä metodit kuten Find (etsi) nopeuttaakseen etsintää TStringList:n merkkijonoista.

Esimerkki
 // Saavat arvon tiedostosta FILNAM täynnä avainarvopareilla (key=value)
function GetValueFromFile( filnam: string, key: string ): string;
var
 lst: TStringList;
 v: String;
begin
 lst := TStringList.Create();
 lst.CaseSensitive := false;
 lst.Duplicates := dupIgnore; // Älä lisää kopioita
 lst.Sorted := true;
 lst.LoadFromFile( filnam );
 v := lst.Values[ key ];
 lst.Free();
 result := v;
end;

Katso myös