Difference between revisions of "User:Slawek"

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search
m (Download_from_SourceForge)
Line 112: Line 112:
 
|-
 
|-
 
|[[Getting Lazarus/pl|Pobieranie Lazarusa]]||Getting Lazarus||||
 
|[[Getting Lazarus/pl|Pobieranie Lazarusa]]||Getting Lazarus||||
 +
|-
 +
|[[Download from SourceForge/pl|Pobieranie z SourceForge]]||Download from SourceForge||||
 
|-
 
|-
 
|[[Pascal basics/pl|Podstawy języka Pascal]]||Pascal basics||||
 
|[[Pascal basics/pl|Podstawy języka Pascal]]||Pascal basics||||

Revision as of 00:11, 7 July 2022

Wstęp

Do testów zmian w Wiki wykorzystuję Piaskownicę. Tu można się bawić do woli :)

Moje publikacje i tłumaczenia

Tłumaczenia

Dokumenty, które przetłumaczyłem w całości
Linki do stron polskojęzycznych Tytuły angielskie Komentarz Kategorie
Android Android
Aplikacja Application
AppIsRunning AppIsRunning Sprawdź, czy aplikacja jest już uruchomiona
Biblioteki sieciowe Networking libraries Porównanie bibliotek sieciowych
Brook dla Free Pascala Brook for Free Pascal Framework dla aplikacji internetowych Framework
Demony i usługi Daemons and Services
Edytor dokumentacji Lazarusa Lazarus Documentation Editor Tworzenie dokumentacji Dokumentacja
Drukowanie Printing
fcl-json fcl-json
FindAllFiles FindAllFiles
fpcunit fpcunit Framework
FPDoc_Editor FPDoc Editor Tworzenie dokumentacji Dokumentacja
FPTest FPTest Framework
Funkcja Odd Odd
GDB - GNU debugger GDB
Generics Generics
Instalacja na dystrybucji Fedora Install on Fedora
Instalowanie oprogramowania Lazarus Installing Lazarus
Jak używać TOpenDialog? Howto Use TOpenDialog
Jak używać TSaveDialog? Howto Use TSaveDialog
JSON JSON
LazAutoUpdater LazAutoUpdater Komponent
TAsyncProcess TAsyncProcess Komponent
TListView TListView Komponent
TMSSQLConnection TMSSQLConnection Komponent
TBitBtn TBitBtn Komponent
KTCheckListBox TCheckListBox Komponent
TProcess TProcess Komponent
TProcessUTF8 TProcessUTF8 Komponent
TSpeedButton TSpeedButton Komponent
TSQLConnector TSQLConnector Komponent
TSQLDBLibraryLoader TSQLDBLibraryLoader Komponent
TSQLite3Connection TSQLite3Connection Komponent
UniqueInstance UniqueInstance Komponent
Korzystanie z drukarki Using the printer
Kurs tworzenia aplikacji wielowątkowych Multithreaded Application Tutorial
LAMW LAMW
LAMW on Linux LAMW on Linux
Dokumentacja LazReport LazReport Documentation
Lista ciągów string Stringlist
MSSQLConn mssqlconn Moduł
MySQL mysql Moduł
MySQLDatabases MySQLDatabases
Napisz raz kompiluj wszędzie Write once compile anywhere
paszlib paszlib Pakiet
IDE wyrażeń regularnych IDE regular expressions
zlib ZLib Pakiet
Parametr domyślny Default parameter
PDF PDF
Pliki tekstowe nietypowane untyped files
Pliki typowane typed files
Pobieranie Lazarusa Getting Lazarus
Pobieranie z SourceForge Download from SourceForge
Podstawy języka Pascal Pascal basics
Pole danych/zmienna Data field
Pomoc: Dodawanie paska języka Help:Add language bar
Poradnik do TStringList i TStrings TStringList-TStrings Tutorial
PowerPDF PowerPDF
Programowanie zorientowane obiektowo Object-oriented_programming
Program wykonywalny Executable program
Projekty wykorzystujące Free Pascal Projects using Free Pascal
Przegląd baz danych w Lazarusie Lazarus Database Overview
Przewodnik programowania wieloplatformowego Multiplatform Programming Guide
Przykłady użycia okien dialogowych Dialog Examples
ReactOS ReactOS
Regexpr Regexpr
Record Rekord Rodzaje typów rekordowych Podstawy
Scientific Linux Scientific Linux
Słowa zastrzeżone (kluczowe) Reserved words
SQLite SQLite
Streaming components Streaming components
Strona referencyjna siatek Grid Grids Reference Page
Strumień plikowy TFileStream
Sieć Networking
Synapse Synapse Pakiet
TDataSet TDataSet
Tłumaczenia / i18n / lokalizacje programów Translations / i18n / localizations for programs
TServiceManager TServiceManager
TStream TStream
TStringList TStringList
Typ Variant Variant
Typy plików File types
VirtualTreeview VirtualTreeview
VirtualTreeview Example for Lazarus VirtualTreeview Example for Lazarus
Wersja wydawnicza Lazarusa dla Suse Lazarus release version for Suse
Wersja wydawnicza Lazarusa dla Ubuntu Lazarus release version for Ubuntu
Wykonywanie programów zewnętrznych Executing External Programs
Zakładka Common Controls Common Controls tab
Zakładka „Dialogs” Dialogs tab
Zakładka Standard Standard tab
Zapoznanie z Free Pascalem i Lazarusem Overview of Free Pascal and Lazarus

Dokumenty, które przetłumaczyłem wspólnie z innymi osobami (kolejność alfabetyczna).

 • -

Przygotowane do tłumaczenia

Dokumenty, które przygotowałem do tłumaczenia (lub chciałem przetłumaczyć), ale nie zostały jeszcze przetłumaczone.

Inne polskie publikacje i tłumaczenia

Tu będę umieszczał linki do polskojęzycznych dokumentów znalezionych przeze mnie na tym Wiki.

Utworzone i/lub przetłumaczone

Dokumenty w języku polskim przygotowane przez innych użytkowników.

Częściowo przetłumaczone

Dokumenty częściowo przetłumaczone przez innych użytkowników.

Dodane lub zmodyfikowane pliki

Szablony

Na stronach z polskim tłumaczeniem:

Note-icon.png

Tip: Szablon Tip tłumaczony jest jako Porada

Note-icon.png

Note: Szablon Note tłumaczony jest jako Uwaga

Warning-icon.png

Warning: Szablon Warning tłumaczony jest jako Ostrzeżenie

Linki do edycji szablonów i kategorii pl

Szablony:

 • Infobox databases - Ramka informacyjna dla baz danych
 • Machine_translation - Info o tłumaczeniu maszynowym
 • N/documentation - Czerwone pole ze słowem „Nie” używany dla opcji tak/nie w tabelach
 • Note - Uwaga. Ten szablon generuje pole uwagi lub podpowiedzi
 • Platform only - Ramka informująca o tym, że artykuł jest specyficzny dla konkretnej platformy
 • Platform only/Text - Tłumaczenie tekstów do szablonu Platform only
 • Symbols - Opis symboli takich jak +, -, *, <> itd.
 • Tip - Porada. Ten szablon generuje pole porady lub wskazówki
 • Warning - Ostrzeżenie. Ten szablon generuje pole ostrzeżenia
 • Typy obiektowe - Polska wersja tabeli porównania typów obiektowych

Kategorie

Formatowanie

Pasek językowy

Wstawianie szablonu paska linków dla dostępnych wersji językowych artykułu:

{{LanguageBar}}

Polskie tytuły stron

Tytuły stron formatowane tagiem <h1> są jednocześnie linkami, dlatego nie można zmieniać i tłumaczyć ich treści. Jednak można podać tłumaczenie pod spodem, najlepiej jako następny wiersz. Proponuję przy tym formatowanie powiększoną czcionką (jak w tytule) przy użyciu tagu <div>, Przykład kodu nagłówka:

{{Projects using Free Pascal}}
<div style="font-size:1.88em;margin:0.75em 0;">Projekty wykorzystujące Free Pascal</div>

Ukrywanie tagów wiki

Jeśli chcemy wyświetlić tekst w tagach wiki, w taki sposób, aby te tagi nie wykonały się, trzeba je zamaskować. W tym celu należy użyć tagów nowiki:

<nowiki>...</nowiki>

Maskowanie linków

Jeśli chcemy zrobić link do kategorii, ale bez dodawania strony do tej kategorii, maskujemy taki link znakiem dwukropka umieszczonego tuż za otwierającymi nawiasami kwadratowymi, jak tu:

[[:Category:Polski]]

Usuwanie stron

Aby usunąć niepotrzebną stronę (np. utworzoną przez pomyłkę), przenieś ją do kategorii Category: Pages for deletion. W tym celu edytuj tą stronę i dodaj do niej tekst [[Category:Pages_for_deletion]] (koniecznie w podwójnych nawiasach kwadratowych). Strona ta po jakimś czasie pojawi się w kategorii „Pages for deletion”. Osoby uprawnione widząc takie strony mogą je usunąć.