Word/fi

From Free Pascal wiki
Revision as of 11:22, 4 March 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Word on 16-bittinen etumerkitön kokonaisluku. Se vaatii kaksi tavua muistia. Sen maksimiarvo on 65 535 ((2 ^ 16 - 1) tai heksadesimaalisena $FFFF (tai 0xFFFF) ja sen minimiarvo on 0.

Nykyään word-tyyppiä käytetään harvoin aritmeettisissa toiminnoissa (koska suurimmalla osalla CPU: sta on 32 bittisiä, jos ei ole 64 bittinen), mutta niitä voidaan kohdata joissakin sovellusliittymissä koodaamaan joitakin loogisia operaatioita (kuten joukot). Ja jotkin sulautetut järjestelmät.

Yksinkertainen ohjelma, jossa käytetään word tyyppisiä muuttujia:

program wordexam;

var
  w1,w2: word;

begin
  w1 := 1;
  w2 := $2ef;
  writeln ( w1,'+', w2,' = ' , w1+w2);
end.


Navikointipalkki: datatyypit
Yksinkertaiset datatyypit

boolean byte cardinal char currency double dword extended int8 int16 int32 int64 integer longint real shortint single smallint pointer qword word

Monimutkaiset datatyypit

array class object record set string shortstring