As/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr)

As

Varattua sanaa as käytetään eksplisiittisessä tyyppimuunnoksessa (cast) (käytä yhtä muuttujatyyppiä kuin jos se olisi toinen tyyppi)

procedure TmainForm.selectionGridDrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState);
begin
     (Sender As TDBGrid).DefaultDrawColumnCell(Rect,DataCol,Column,State);
end;

tässä TObject-tyypin Sender-muuttuja tyyppimuunnetaan TDBGrid-tyypiksi. As on Object Pascal:n ja Delphin-laajennus.