Basic Pascal Tutorial/Chapter 2/EOLN and EOF/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

EOLN и EOF

(author: Tao Yue, state: unchanged)

EOLN е булева функция, която е TRUE, когато сте стигнали до края на ред в отворен входен файл.

eoln (file_variable)

Ако искате да тествате, за да видите дали стандартният вход (клавиатурата) е в края на реда, просто използвайте eoln без никакви параметри. Това е подобно на начина, по който read и write използват конзолата (клавиатура и екран), ако са извикани без параметър на файл.

eoln

EOF е булева функция, която е TRUE когато сте стигнали до края на отворен файл.

eof (file_variable)

Обикновено не въвеждате символа end-of-file от клавиатурата. На DOS/Windows машини символът е Control-Z. На машини UNIX/Linux символът е Control-D.

 ◄   ▲   ►