Basic Pascal Tutorial/Chapter 3/Sequential control/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Последователният контрол

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Последователният контрол е прост. Компютърът изпълнява всеки оператор и преминава към следващия оператор, докато не види end.

 ◄   ▲   ►