Basic Pascal Tutorial/Chapter 6/Final words/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Final Words

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Това завършва моя неформален курс по Pascal. Дотук вече трябва да имате достатъчно разбиране за основите на Pascal, въпреки че този урок в никакъв случай не е изчерпателен.

Ръководствата за компилатор съдържат богата информация за допълнителни синтактични елементи и предварително дефинирани процедури за използване във вашите програми. Ето ръководствата за Free Pascal Compiler. Справочното ръководство съдържа информация за модула system, който се използва автоматично с програмата, докато ръководство за модулите дава представа колко готови процедури има за изпълнение на всякакви задачи.

Успех в бъдещите ви Pascal начинания! И когато преминете към други езици и установите, че използвате PascalCasing за имена на променливи, спомнете си как Pascal е оставил незаличима следа в компютърното програмиране, въпреки че други езици са станали по-известни.

 ◄   ▲   ►