Bubble sort/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr)

Kuplalajittelu (Bubble sort) on yksinkertainen lajittelualgoritmi.

Ominaisuudet

 • Hyvin hidas
 • Soveltuu ainoastaa pienen määrän lajitteluun
 • Nopea ainoastaan silloin kuin aineisto on melkein lajiteltu

Unit UBubbleSort

unit UBubbleSort;

interface

type
 // data type
 TItemBubbleSort=integer;

procedure BubbleSort( var a: array of TItemBubbleSort );


implementation

procedure swap( var a, b:TItemBubbleSort );
var
 temp : TItemBubbleSort;
begin
 temp := a;
 a := b;
 b := temp;
end;


procedure BubbleSort( var a: array of TItemBubbleSort );
var
 n, newn, i:integer;
begin
 n := high( a );
 repeat
  newn := 0;
  for i := 1 to n  do
   begin
    if a[ i - 1 ] > a[ i ] then
     begin
      swap( a[ i - 1 ], a[ i ]);
      newn := i ;
     end;
   end ;
  n := newn;
 until n = 0;
end;

end.

Esimerkki käytöstä

uses
 UBubbleSort
 ...

var
 a: array[0..100] of integer; 
begin
 ...
 BubbleSort(a);
 ...

Katso myös