Command-line interface/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Komentorivikäyttöliittymä (Command-line interface eli CLI) on käyttöympäristö, jossa annetaan tietokoneelle komennot tekstinä. Komentorivikomennossa tietokone vastaa usein annettuun tekstiin. Esimerkiksi FPC -kääntäjää käytetään komentoriviltä ja se vastaa myös tekstiin komentoriville (Tosin se tekee enemmän kuin tämän). Komentotulkki on ohjelma, joka käsittelee komennot komentoriviltä. Sovellusohjelmissa voi olla myös komentoriviliitäntöjä.

Katso myös