Data field/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)

Pole danych/zmienna

Wróć do Data types.

Pole danych/zmienna to zarezerwowane miejsce (stos lub sterta) w pamięci głównej (RAM), w której przechowywane są dane do wielokrotnego użytku. Aby pole danych/zmienna aby mogła być używana, musi mieć przypisany określony typ danych.

Przykłady przypisania typu danych do pola danych/zmiennej:

 var 
  i: integer;
  w: word;
  lw: longword;
  ch: char;
  str: string;
  boo: boolean;