Double/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr)

Double on IEEE 754:n kaksinkertaisen tarkkuuden binaarinen liukulukuformaatti.

Arvoalue: 5.0E-324 .. 1.7E308
arkkuus: 15-17 merkitsevää numeroa
Muistivaatimus: 8 tavua 64 bittiä
Ominaisuus: Double-tyyppinen datakenttä voi pitää desimaaliluku arvoja, kokonaislukuja ja etumerkillisiä kokonaislukuarvoja. Muiden arvojen määrittäminen aiheuttaa virheilmoituksen kääntäjältä, kun ohjelma käännetään ja kääntäminen keskeytetään. Toisin sanoen suoritettavaa ohjelmaa ei luoda.

Datatyypin datakentän määritelmä double:

 var 
  d : Double ;

Esimerkkejä kelvollisten arvojen liittämisestä:

  d : = - 123.45678 ;
  d : = 0 ;
  d : = 123.45678 ;

Esimerkkejä virheellisistä arvoista:

  d : = '-123.45678' ;
  d : = '0' ;
  d : = '123.45678' ;

Näiden kahden esimerkin ero on, että ylempi esimerkki on kokonaisluku- ja liukulukujen liittämisestä, kun taas alemman esimerkissä on String-tyyppisiä kirjaimia.

Binaarinen liukuluku formaatti

Mikä tahansa arvo talletaan double-tyyppiseen muuttujaan vie 64 bittiä, joka on muotoiltu seuraavasti:

Bitti Käyttö
63 Etumerkki (0 = positiivinen, 1 = negatiivinen)
62 -> 52 expotentti, kantaluku 1023
51 -> 0 Desimaaliosa f, numerosta 1.f